نام کتاب: مجموعه مقالات همایش بزرگداشت حجت الاسلام فلسفی

به کوشش: نیکبخت میرکوهی، رحیم

معرفی کوتاه: این کتاب که شامل مجموعه مقالات همایش بزرگداشت مرحوم حجت الاسلام فلسفی است در چهار بخش با موضوعات: منبر و خطابه ویژگی ها و کارکردها، حجت الاسلام فلسفی خطیب نواندیش، مبارزات حجت الاسلام فلسفی و خاطرات و نامه هایی از حجت الاسلام فلسفی گردآمده است.

منبع: مرکز اسناد انقلاب اسلامی , (شکوه بهمن)


يکشنبه سیزدهم 11 1387
X