این ساز در فرهنگ ها و آثار موسیقی دانان به صورت های زیر استعمال شده است : تنبک ، تبنک tobnak) ) ، دمبک ، تمبک ، خنبک ، خمبک ،خمک ، دمبال ، دمل ، دمبلک ، دنبلک ، دمبلک مقرن ، برهان قاطع آن را به صورت تنبک tobnak ) ) ثبت کرده است :

 

 

(( به ضم اول و فتح ثالث بر وزن جفتک ، آوازی را نیز گویند بلند و تند مانند صدای ناقوس و به معنی دف و دهل هم آمده است .))

 

 

فرهنگ آنندراج نوشته : ((به معنی دف و دهل و تنبک Tobnok  به ضم تا ونون نیز آمده که بازیگران نوازند .))

 

 

فرهنگ جهانگیری تمبک را معادل دف دانسته است .

 

 

فرهنگ برهان قاطع آن را به صورت تنبک Tonbak نیز به صورت زیر ثبت کرده است :

 

 

(( تنبک به ضم اول بروزن اردک ، دهلی باشد دم دراز که از چوب و سفال سازند و بازیگران در زیر بغل گرفته بنوازند ))

 

 

فرهنگ آنندراج نوشته : (( خنبک به ضم اول بر وزن اردک ، ف ، تبدیل نون به میم است چنانکه در خنب مذکور شد و آن به معنی دف کوچک که  چنبرش روئین باشد و دست بر پوست او زنند و صدای بر آید .))

 

 

گویمش رو گر چه بر جوشیده ای                همچو جان پیدائی و پو شیده ای

 

 

گوید او محبوس خنب است این تنم             چون می اندر بزم ، خنبک می زنم

 

 

                                                                                      ( مولوی )

 

 

در آمد به شورش دم گاو دم                    به خنب زدن طاس روئینه خم

 

 

                                                                                                                 ( نظامی )

 

 

در حد قریشانم ، لیکن به گاه هزل            من کوس خسروانم و ایشان دف و تنبک

 

 

                                                                                    ( سوزنی سمرقندی )

 

 

(( در موسیقی ایرانی تمبک به حجم های مختلف بکار برده شده است ولی از اندازه های مشروحه زیر نتیجه بهتری از نظر صدا دهنگی و راحتی اجرا بدست آمده است .  امروزه از دو قسم تمبک میتوان  استفاده نمود :

 

 

الف : تمبک برای همراهی با ارکستر که آن را (( تمبک ارکستر )) می نامند .

 

 

ب : تمبک برای همراهی با ساز تنها یا (( تمبک تکنواز ))

 

 

هر یک از تمبک های فوق از قسمتهای زیر تشکیل یافته است : دهانه بزرگ ، تنه ، نفیر ، دهانه کوچک. روی قسمت دهانه بزرگ پوست انداخته می شود . پوست تمبک تکنواز باید از پوست تمبک ارکستر نازک تر باشد . انتخاب پوست در صدای تمبک اهمیت زیادی دارد. پوست کهنه بز یا میش بهتر است . قطر پوست باید در تمام نقاط کاملا یکسان باشد. رنگ پوست باید کاملا یکسان باشدیعنی دانه دانه یا به اصطلاح اهل فن (( تگرگ )) نداشته باشد . معمولا چون تمبک از کنده درخت گردو انتخاب و حداقل دو سال در سایه نگهداری می شود . و برای آنکه بعدها انحناء پیدا نکند آن را در دیگ آب جوشانده و در حدود 15 روز لای پهن خشک قرار می دهند این عمل علاوه بر آنکه چوب را خشک می کند بر استحکام آن نیز می افزاید . به این ترتیب چوب برای ساختن تمبک آماده می گردد . چوب درخت توت نیز برای این منظور مناسب است و تا کنون زیاد مورد استفاده قرار گرفته است . ))

 

 

آموزش تمبک – هنرستان عالی موسیقی ملی


دسته ها : سازهای ایرانی
جمعه بیست و هشتم 4 1387
X