سال تولد : 1321 او ابتدا به محضر شادروان استاد حسین تهرانی رفت تا نواختن تنبک را فرا گیرد و پس از چندی بنا به توصیه ی استاد مرتضی محجوبی که با پدر او آشنایی داشت ، ساز سنتور را انتخاب کرد . وی برای فراگیری این ساز ، ابتدا نزد هنرمندی به نام « خائفی » رفت و پس از آن نزد « بهار نوروزی » که از هنرمندان خوب شیراز و شوهر خواهر او بود رفت . سپس به مدت هشت سال نزد استاد علی تجویدی کار کرد و مکتب استادان دیگری چون : استاد روح الله خالقی ، برومند ، بنان را نیز تجربه کرد و از باغ هنر آنان گلهایی را چید تا به برنامه های « گلها » راه پیدا کرد . سبک و سیاق نوازندگی او در سال 1338 به اوج خود رسیده بود . به همین سبب در این سال از وی دعوت به عمل آمد تا همکاری خود را با برنامه ی گلها آغاز کند و او این دعوت را پذیرفت .
پنج شنبه بیست و هفتم 4 1387
X