دسته
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 1079
تعداد نوشته ها : 1
تعداد نظرات : 0
Rss
طراح قالب
جاماسب نامه در کتاب زند و هومن میسِن
1. جاماسب از قول استادش زرتشت خبر می دهد :
پیش از ظهور سوشیانس پیمان شکنی و دروغ و بی دینی در جهان رواج می یابد و مردم از خدا دوری جسته ظلم و فساد و فرومایگی آشکار می گردد همین ها اوضاع جهان را دگرگون ساخته زمین را برای ظهور نجات دهنده مساعد می گردد.
وقایعی که مسادف با ظهور می شود عبارت است از علامات شکفت انگیزی که در جهان پدید می آید و دال بر امدن شهر ایزد می باشد و فرشتگان از شرق و غرب به فرمان او فرستاده می شود و به همه دنیا پیام می فرستد اما اشخاص شرور اورا انکار می کنند و کاذب می شمارند و نگهبانان پیروزگر آسمانها و زمینها در برابر او سر فرود می آورند.
کتب زند و هومن صفحه 25
2. گشتاسب پادشاه وقت پرسید: وقتی «سوشیانس» ظهور کرد چگونه فرمانروائی و دادستانی می کند و جهان چگونه اداره خواهد کرد و چه آئینی دارد؟ جاماسب در پاسخ وی می گوید: سوشیانس «نجات دهنده دنیا» این را به جهان روا (رایج) می کند و آز و نیاز(فقر و تنگدستی) را هم تباه می کند و اهریمن را از دامان آفریدگان باز می دارد و مردمان گیتی هم منش(تفکر) و هم گفتار و هم کردار باشد .
جاماسب نامه در کتاب زند و هومن میسن صفحه 121و122
3. آنگاه پیروزی بزرگی از طرف ایزدان و بر انداختن تبار اهریمنان را منقرض می سازد و تمام اقتدار اهریمنان در زمین است و در آسمان راه ندارند و بعد از پیروزی ایزدان و برانداختن تبار اهریمنان عالم کیهان به سعادت اصل خود رسیده ، بنی آدم بر تخت نیکبختی خواهد نشست.
دسته ها :
X