ایران در طی بیست و شش سالی که از انقلاب اسلامی می گذرد از کشوری با بالاترین سطح وابستگی اقتصادی به کشوری پویا، قدرتمند و خودکفا از نظر اقتصادی تبدیل شده است.  نظام شاهنشاهی ایران علی رغم برخورداری از درآمدهای کلان نفتی به سبب فساد ریشه دار ارکان حکومت، از نظر عدالت اجتماعی در وضعیتی بسیار نامتعادل و سرشار از تبعیض قرار داشت.  اختلاف سطح زندگی مردمان شهر و روستا در زمان حکومت پهلوی نظامی طبقاتی ایجاد کرده بود و در شهرها نیز به جز اقلیت وابستگان به ارکان قدرت، عامه مردم در شرایطی دشوار به سر می بردند.  بسیاری از نقاط کشور از نعمت آب، برق و گاز محروم بود و فن آوری های جدید جز در برخی شهرهای بزرگ، در سایر نقاط کشور بهره مندان اندکی داشت.

 وابستگی به خارج در عرصه های مختلف اقتصادی، نظام معیشتی شکننده و متکی به بیگانه ای را به وجود آورده بود به نحوی که اگر یک روز واردات گندم به کشور قطع می گردید اختلالی اساسی در حیات جامعه پدید می آمد.

یکی از آرمانهای انقلاب اسلامی ایران عدالت اجتماعی، مبارزه با فساد اقتصادی و استقلال و خودکفایی کشور در عرصه اقتصاد بود.  پس از پیروزی انقلاب شکوهمند، تحولی اساسی در مناسبات و  ساختار جامعه پدید آمد و مستضعفان و محرومان، با فراهم شدن زمینه حضور در ابعاد مختلف اجتماع مراحل ترقی و پیشرفت را یکی پس از دیگری پیمودند (تغییر بنیادی هرم اجتماع و امکان حضور  اقشار مستضعف جامعه در عرصه های مختلف اجتماع از دستاوردهای بزرگ انقلاب اسلامی ایران می باشد).

امروزه جمهوری اسلامی ایران به یمن تلاش مردم و درایت مسئولین و زمامداران خود، به قطبی مهم از نظر اقتصادی در منطقه تبدیل شده است.  آمار اختصاری ذیل گویای این مساله می باشد:

 تولید ناخالص داخلی ایارن در سال 1998، 187 میلیارد و  422 میلیون دلار و در سال 1999، 238 میلیارد و 554 میلیون دلار بوده است.  این رقم برای ارمنستان در سال 1998، یک میلیارد و 885 میلیون دلار و در سال 1999، یک میلیارد و 859 میلیون دلار بوده است.

در ایران در سال 2002 جمعاً  676،330 دستگاه خودرو سواری، 1643 دستگاه اتوبوس، 964،807 دستگاه تلویزیون رنگی، 000،827،76 متر مربع کاشی و سرامیک، 353،852 تن روغن نباتی، 13 میلیارد و 359 میلیون نخ سیگار، یک میلیون و 113 هزار تن قند و شکر، 43 میلیون متر مربع موکت،  52 میلیون متر مربع فرش ماشینی و بیش از 18 میلیون کیلو کنسرو ماهی  تولید شده است.  این آمار نمونه کوچکی از تولیدات کالاهای صنعتی  ایران محسوب می گردد.


X