رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: نحوه نظارت سازمان بازرسی کل کشور بر انتخابات ریاست جمهوری به صورت ویژه و نامحسوس خواهد بود.

مصطفی پور محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره وظایف سازمان بازرسی کل کشور در نظارت بر انتخابات گفت: در بخش استفاده از منابع دولتی و بودجه عمومی درانتخابات حق دخالت داریم.

پیرو اصل 174 قانون اساسی  بازرسان سازمان بازرسی کشور بر اجرای قانون و حسن جریان امور انتخابات به طور نامحسوس نظارت خواهند داشت.

شورای نگهبان و بخشی از وزارت کشور مسئول بازرسی و نظارت بر انتخابات هستند و سازمان بازرسی نظارت می‌کند که آیا امکانات دستگاههای دولتی در امر انتخابات صرف می‌شود یا خیر.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در ادامه گفتگو با خبرنگار مهر افزود : اقداماتی در راستای بررسی استفاده از منابع دولتی در انتخابات انجام داده ایم که به زودی نتایج آن در قالب اطلاعیه ای اعلام خواهیم کرد. 

منبع خبرگزاری مهر
X