کشور ما متکى به آراء مردم است. علت این‏که دشمنان ملت و طمع‏ورزان به این آب و خاک نتوانسته‏اند در طول بیست‏وشش سال گذشته گزندى وارد کنند، حضور و اراده و مشارکت مردم در صحنه‏هاى مختلف بوده است. راهپیمایى‏هاى شما در بیست‏ودوم بهمن یا در روز قدس و شرکت شما در انتخابات‏هاى گوناگونِ سالهاى گذشته، این کشور را بیمه کرده است. مشارکت در سرنوشت کشور علاوه بر این‏که در اداره و تعیین مدیریت کشور نقش دارد، در خنثى کردن دشمنىِ دشمنان هم بزرگترین نقش را ایفا مى‏کند.
نکته‏ى بعد این است که انتخابات، هم حق ملت است، هم یک وظیفه‏ى ملى است. نظام جمهورى اسلامى نظامهاى انتصابىِ قدرتها را نسخ کرد و انتخاب مردم را در مدیریت کشور داراى نقش کرد. این حق آحاد ملت است که بتوانند انتخاب کنند و در تعیین مدیر کشور داراى نقش باشند. از سوى دیگر وظیفه هم هست؛ به این خاطر که این شرکت مى‏تواند روح نشاط و احساس مسئولیت را همیشه در جامعه زنده نگه دارد و حضور مردم در صحنه را به رخ دشمنان این ملت بکشد. انتخابات فقط یک وظیفه نیست، فقط یک حق هم نیست؛ هم حق شماست، هم وظیفه‏ى عمومى است.
فرازی از بیانات مقام معظم رهبری در صحن رضوی 1/1/1384

منبع سایت فجر


X