صبح روز 13 آبانماه سال 1358 حدود 50 تن از دانشجویان خط امام راهپیمایی را به مناسبت سالگرد کشتار دانش آموزان در مقابل دانشگاه تهران در 13 آبان ماه 1357 از تقاطع خیابان طالقانی و بهار به سمت دانشگاه تهران آغاز نمودند که در مسیر از مقابل سفارتخانه آمریکا عبور می کردند. هنگام عبور به ناگاه فرمان حمله به سفارتخانه صادر گردید و این افراد که از قبل برای تصرف سفارتخانه برنامه ریزی کرده و آمادگی داشتند توانستند با شکاندن درب سفارت وارد آن شده و بعد از مدتی درگیری کل سفارتخانه را به اشغال خود درآورند.
این خبر به سرعت از مرزهای خیابان طالقانی گذشت و به مهمترین خبر خبرگزاریهای جهانی مبدل گردد. دانشجویان بلافاصله با بیت حضرت امام در قم تماس حاصل کردند تا از واکنش ایشان در قبال این اقدام که می توانست تبعاتی برای نظام جمهوری اسلامی داشته باشد، مطلع گردند. ساعتی بعد نظر حضرت امام اینگونه منتقل گردید که: «خوب جایی را گرفته اید، محکم نگه دارید!»
دانشجویان که قرار بود حداکثر 72 ساعت در سفارتخانه باقی بمانند، بعد از حمایت امام و ملت با اسنادی مواجه گردیدند که نشان از تبدیل سفارتخانه به جاسوس خانه ای برای هدایت اهداف ضد انقلابی آمریکا می داد و این امر موجب گردید این ماجرا تا 444 روز به طول انجامد.
در مورد علل و بسترهای انجام این طرح و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا موارد متعددی را می توان برشمرد:
1- تصرف 444 روزه سفارت آمریکا، حاصل دخالت های 25 ساله آمریکا در ایران بود که از دهه 30 به بعد و با تضعیف قدرت انگلستان پس از جنگ جهانی دوم ، نقش پررنگ تری در کل منطقه خاورمیانه پیدا کرده بود. واقعه کودتای 28 مرداد1332ه.ش که باعث بازگشت شاه به قدرت شد، توطئه ننگینی بود که هیچگاه ازحافظه تاریخ ملت مسلمان ایران پاک نشد. پس از آن نیز، آمریکا با تداوم حمایت از شاه و تقویت او، به عنوان یک دیکتاتور وابسته ، تلاش کرد تا امکان سرنگونی رژیم پهلوی را به حداقل برساند. در همین زمینه ، آمریکا با همکاری اسرائیل ، ساواک را به عنوان یکی از مخوف ترین سازمان های اطلاعاتی جهان ، راه اندازی کرد و برای سرکوب انقلابیون ایران تلاش بسیاری نمود و همچنین با اجرای طرح های سیاسی ، اقتصادی و نظامی مد نظر خود، وابستگی ایران را به آمریکا افزایش داد. بر این اساس ، تسخیرلانه جاسوسی واکنش طبیعی به 25 سال توهین و تحقیر ملت ایران بود.
2- به دنبال پیروزی انقلاب اسلامی ، آمریکا که از این واقعه زخم خورده بود، به علت تهدید منافعش در ایران ، تلاش می کرد تا با این پدیده مقابله کند. به همین علت ، برنامه ها و نقشه هایی را که اسناد سفارت گواه آن است ، به اجرا درآورد. با تصرف جاسوس خانه آمریکا، این تلاش ها ناکام ماند. تسخیر لانه جاسوسی برای مقابله با سنگ اندازی های آمریکا در برابر حرکت رو به جلوی انقلاب اسلامی اقدامی پیشگیرانه بود.
3- چند ماه قبل از حمله به سفارت آمریکا، دولت کارتر، به بهانه معالجه پزشکی ، به شاه اجازه ورود به این کشور را داده بود. ملت ایران که هنوز خاطره کودتای 28 مرداد سال 1332ه.ش را به یاد داشت ، این عمل را مقدمه ای برای طرح ریزی یک توطئه جدید، در سرنگونی جمهوری اسلامی دانست . در این میان ،تسخیر لانه جاسوسی واکنشی به این اقدام مداخله جویانه آمریکا و اقدامی بازدارنده ، برای مقابله با هرگونه توطئه ضدنظام بود.
4- با توجه به مشی غیر انقلابی و مماشات گونه دولت موقت که موجب دلسردی مردم و نیروهای انقلابی شده بود، اشغال سفارت خانه آمریکا، باعث می شد تا دولت موقت ، در تنگنا قرار بگیرد و استعفا دهد. و با استعفای این دولت ، زمینه برای روی کارآمدن و قدرت گرفتن نیروهای انقلابی و ارزشی فراهم شود. همچنین این اقدام ،گروه های چپ را نیز که خود را ضد امپریالیست می دانستند، خلع سلاح کرد و به عقب راند.


X