من با اینک نمی توانم رای بدهم ولی کنجکاو بودم که چه کسی مناسبتر است برای ریاست جمهوری به همین علت از چند نفر که در سیاست دستی هم داشتند این سوال را پرسیدم:"کدام فرد مناسبتر است؟"

نفر اول

نفر اول با اینک خودش به آقای .... می خواست رای بدهد ولی گفت که با آقای محسن رضایی جلسه ای داشته که نظرات وی را بسیار جالب می دانست و اضافه کرد که وی اگر بتواند رئیس جمهور بشود و بعد بتواند شعار های خود را عملی کند موفق ترین رئیس جمهور ایران خواهد شد ولی بعید است که حتی رای بیاورد .

نفر دوم(معلم فرهنگی مدرسه)

بعد از صحبت کردن با نفر اول و خواندن زندگی نامه ی آقای محسن رضایی نظر من به آقای رضایی جلب شد و از نفر دوم علاوه بر سوال اول این سوال را نیز پرسیدم که:آقای رضایی را چگونه ارزیانی می کنید؟

نظر وی کاملاٌ برعکس نظر نفر اول بود و می گفت که آقای رضایی فردی لایق برای ریاست جمهوری نیست برای اینک وی چهره ای نظامی دارد

 

 


دسته ها : گفتگو
چهارشنبه سیم 2 1388
X