دسته
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 466940
تعداد نوشته ها : 859
تعداد نظرات : 102

Loading...
Rss
طراح قالب
GraphistThem246

کدهای خطای مودم
600 - اگر سیستم در حال شماره گیری باشد و دوباره شماره گیری نمایید این خطا نمایش داده می شود.

601 - راه انداز Port بی اعتبار می باشد. 

602 - Port هم اکنون باز است، کامپیوتر را مجددا راه اندازی نمایید. 

603 - بافر شماره گیری بیش از حد کوچک است.

604 - اطلاعات نادرستی مشخص شده است . 

605 - نمی تواند اطلاعات Port را تعیین کند . 

606 - Port متصل نمی شود . 

607 - ثبت وقایع بی اعتبار می باشد . 

608 - مودم پیدا نمی شود. 

609 - نوع راه انداز مودم شناسایی نشده است . 

610 - بافر غیر معتبر است.  

611 - راهیاب در دسترس نیست . 
612 - راهیاب اختصاص داده نشده . 

613 - فشرده سازی بی اعتباری انتخاب شده است .  

614 - سرریزی بافر . 

615 - Port پیدا نشده است . 

616 - یک درخواست ناهمزمان در جریان می باشد . 

617 -Port هم اکنون قطع می باشد . 

618 - Port باز نمی شود. 

619 - Port قطع می باشد .

620 - هیچ نقطه پایانی وجود ندارد . 

621 - نمی توان فایل دفتر تلفن را باز کرد . 

622 - نمی توان فایل دفتر تلفن را بارگذاری کرد . 

623 - نمی توان ورودی دفتر تلفن را پیدا کرد . 

624 - نمی توان روی فایل دفتر تلفن نوشت . 

625 - اطلاعات غیر معتبر در دفتر تلفن مشاهده می شود . 

626 - رشته را نمی توان بارگذاری کرد .

627 - کلید را نمی توان پیدا کرد . 

628 - Port قطع شده . 

629 - ارتباط شما از کامپیوتری که شماره گیری کرده اید قطع شد. 

630 - کامپیوتر هیچ پاسخی را از مودم دریافت نمی کند.

631 - Port توسط کاربر قطع شد . 

632 - اندازه ساختار داده اشتباه می باشد . 

633 - مودم برای Remote Access Dial-up پیکر بندی نشده است .

634 - نمی تواند کامپیوتر شما را روی شبکه راه دور ثبت نماید . 

635 - خطای ناشناخته . 

636 - دستگاه اشتباهی به Port بسته شده است . 

637 - رشته نمی تواند تغییر یابد .  

638 - زمان درخواست به پایان رسیده است . 

639 - شبکه ناهمزمان قابل دسترس نیست . 

640 -خطای NetBIOS . 

641 -سرور نمی تواند منابع NetBIOS را اختصاص دهد . 
642 - یکی از اسامی NetBIOS هم اکنون روی شبکه راه دور ثبت شده . 

643 -Network adaptor درسرور با شکست مواجه شد . 

644 - شما popus شبکه را دریافت نخواهید کرد . 

645 - Authentication داخلی اشکال پیدا کرده است. (توضیح بیشتر ) 

646 - حساب در این موقع روز اجازه ورود ندارد . 

647 - حساب قطع می باشد . 

648 - اعتبار کلمه عبور تمام شده است . 

649 - حساب اجازه Remote Access را ( دستیابی راه دور ) را ندارد . 

650 - سرور Remote Access ( دستیابی راه دور ) پاسخ نمی دهد . 

651 - مودم شما ( یا سایر دستگاههای اتصال دهنده ) خطایی را گزارش کرده است .

652 - پاسخ نا مشخصی از دستگاه دریافت می گردد . 

653 - ماکرو خواسته شده توسط راه انداز در لیست فایل .INF موجود نمی باشد . 

654 - یک فرمان یا یک پاسخ در قسمت INF دستگاه به یک ماکرو نامشخص اشاره می نماید . 

655 - ماکرو در قسمت فایل INF مشاهده نمی شود . 

656 . ماکرو در فایل INF شامل یک دستور العمل نامشخص می باشد . 

657 - فایل INF دستگاه نمی تواند باز شود . 

658 - اسم دستگاه در فایل INF دستگاه یا در فایل .INI رسانه بیش از حد طولانی می باشد . 

659 - فایل INI رسانه به نام ناشناخته یک دستگاه اشاره می نماید . 

660 - فایل .INI رسانه برای این فرمان پاسخی را ندارد . 

661 - فایل INF دستگاه فرمان را از دست داده است . 

662 - تلاش برای قرار دادن یک ماکرو لیست نشده در قسمت فایل . 

663 - فایل .INI رسانه به نوع ناشناخته یک دستگاه اشاره می نماید . 

664 - نمی تواند به حافظه اختصاص دهد . 

665 - Port برای Remote Access (دستیابی راه دور) پیکر بندی نشده است. 

666 - مودم شما (یاسایر دستگاههای اتصال دهنده) در حال حاضر کار نمی کنند . 

667 - فایل .INI رسانه را نمی تواند بخواند . 

668 - اتصال از بین رفته است . 

669 - پارامتر به کار برده شده در فایل INI رسانه بی اعتبار می باشد . 

670 - نمی تواند نام بخش را از روی فایل INI رسانه بخواند . 

671 - نمی تواند نوع دستگاه را از روی فایل INI رسانه بخواند . 

672 - نمی تواند نام دستگاه را از روی فایل INI رسانه بخواند . 

673 - نمی تواند کاربر را از روی فایل INI رسانه بخواند . 

674 - نمی تواند بیشترین حد اتصال BPS را از روی فایل INI رسانه بخواند . 

675 - نمی تواند بیشترین حد BPS حامل را از روی فایل INI رسانه بخواند . 

676 - خط اشغال می باشد . 

677 - شخص به جای مودم پاسخ می دهد . 

678 - پاسخی وجود ندارد .  

679 - نمی تواند عامل را پیدا نماید . 

680 - خط تلفن وصل نیست . 

681 - یک خطای کلی توسط دستگاه گزارش می شود . 

682 - Writing section name با مشکل روبرو شده است . 

683 - Writing device type با مشکل روبرو شده است . 

writing device name -684 با مشکل روبرو می باشد . 

685 - Writing maxconnectbps با مشکل روبرو شده است . 

686 - Writing maxcarrierBPSبا مشکل روبرو شده است . 

687 - Writing usage با مشکل روبرو شده است . 

688 - Writing default off با مشکل روبرو شده است . 

689 - Reading default off با مشکل روبرو شده است . 

690 - فایل INI خالی ست . 

691 - دسترسی صورت نمی پذیرد زیرا نام و کلمه عبور روی دامین بی اعتبار می باشد . 

692 - سخت افزار در درگاه یا دستگاه متصل شده از کار افتاده است . 

693 - Binary macro با مشکل روبرو شده است - 

694 - خطای DCB یافت نشد . 

695 - ماشین های گفتگو آماده نیستند . 

696 - راه اندازی ماشین های گفتگو با مشکل روبرو شده است . 

697 - Partial response looping با مشکل روبرو شده است . 

698 - پاسخ نام کلیدی در فایل INF دستگاه ، در فرمت مورد نظر نمی باشد . 

699 - پاسخ دستگاه باعث سر ریزی بافر شده است . 

700 - فرمان متصل به فایل INF دستگاه بیش از حد طولانی می باشد . 

701 - دستگاه به یک میزان BPS پشتیبانی نشده توسط گرداننده com تغییر می یابد . 

702 - پاسخ دستگاه دریافت می گردد زمانی که هیچکس انتظار ندارد . 

703 - در فعالیت کنونی مشکلی ایجاد شده است . 

704 - شماره اشتباه callback . 

705 - مشکل invalid auth state . 

706 - Invalid auth state با مشکل روبرو شده است . 

707 - علامت خطایاب . x. 25 

708 - اعتبار حساب تمام شده است . 

709 - تغییر پسورد روی دامین با مشکل روبرو می باشد . 

710 - در زمان ارتباط با مودم شما خطاهای سری یش از حد اشباع شده مشاهده می گردد. 

711 - Rasman initialization صورت نمی گیرد گزارش عملکرد را چک کنید
712 - درگاه Biplex در حال اجرا می باشد. چند ثانیه منتظر شوید و مجددا شماره بگیرید . 

713 - مسیرهای ISDN فعال در خط اصلی قطع می باشد . 

714 - کانال های ISDN کافی برای ایجاد تماس تلفنی در دسترس نمی باشند . 

715 - به دلیل کیفیت ضعیف خط تلفن خطاهای فراوانی رخ می دهد . 

716 - پیکر بندی remote access IP غیر قابل استفاده می باشد . 

717 - آدرسهای IP در static pool remote access IP وجود ندارد . 

718 - مهلت بر قراری تماس PPP پایان پذیرفته است . 

719 - PPP توسط دستگاه راه دور پایان می یابد . 

720 - پروتکل های کنترلppp پیکر بندی نشده اند .

721 - همتای PPP پاسخ نمی دهد . 

722 - بسته PPP بی اعتبار می باشد . 

723 - شماره تلفن از جمله پیشوند و پسوند بیش از حد طولا نی می باشد . 

724 - پروتکل IPX نمی تواند بر روی درگاه dial –out نماید زیرا کامپیوتر یک مسیر گردان IPX می باشد . 

725 - IPX نمی تواند روی درگاه dial – in شود زیرا مسیر گردان IPX نصب نشده است . 

726 - پروتکل IPX نمی تواند برای dial – out ، روی بیش از یک درگاه در یک زمان استفاده شود . 

727 - نمی توان به فایل TCPCFG DLL دست یافت . 

728 - نمی تواند آداپتور IP متصل به remote access را پیدا کند . 

729 - SLIP استفاده نمی شود مگر اینکه پروتکل IP نصب شود . 

730 - ثبت کامپیوتر کامل نمی باشد . 

البته برنامه ای هم تحت عنوان خطای مودم هست که اگر می خواهید در قسمت نظرات بنویسید  


X