دسته
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 597484
تعداد نوشته ها : 859
تعداد نظرات : 102

Loading...
Rss
طراح قالب
GraphistThem246
 آخرین شعرمریم حیدرزاده .:.::...::..:-..:::.::...::-:..:::.-...::...:-...::::_:::...:::_...::::...:: قشنگ بود
من دل به زیبای ی، به خوب ی میسپارم؛دینم این است . من مهربان ی را ستبیش میکنم ؛آیینم این است .
من رنجها را با صبور ی میپذیرم؛ من زندگ ی را دوست دارم؛ انسان و باران و چمن را میستایم . انسان و
باران و چمن را میسرایم ،،،در این گزرگه ... بگزار خود را گم کنم ......... بگ زار از این ره بگزرم با
دوست...با دوست....
 
رو خوند بدون که طرف.... !!!
خدائیش قدیمیا یه چیزی حالیشون بوده!
آلبرت انیشتین میگه ؛ عشق مثله یه ساعت شن ی می مونه ، همزمان که قلبت رو پر میکنه عقلت رو
خالی میکنه.
دیگه نزدیک من نیا!
نزن،دیگه نزدیکه من SMS نزن،دیگه Tel نده،دیگه سلام نکن، دیگه Off دیگه به من
نیا،دیگه.................... آخه من مرض قند دارم دکتر گفته از شیرینی مثل تو باید دوری کنم. ;)
www.hadinik.com
٣
دوست واقعی
دوست واقعی کسی است که دستان تو را بگیرد ولی قلب تو را لمس کند
...یش داره
نینی که از خواب پا میشه جیش داره .... زنبور که رو گل میشینه نیش داره .....چوپون که تو بیابونه میش
داره.....این ماهواره که میبین ی رو پشت بوم ه دیش داره ..... حاجی که از مکّه میاد ریش داره ......شطرنج
که بازی میکنی کیش داره..... اینقدرم چت میکنی آخره ماه فیش داره
خواب من...
شبی خواب دیدم با خدا کنار ساحل قدم میزنم،رد پای هردوی ما روی ساحل بود،وقت ی برگشتم و به
گذشته نگاه کردم دیدم در موقع سخت ی تنها یک رد پا کناره ساحل است، پس به خدا گله کردم و
گفتم:خدایا چرا در موقع سخت ی مرا تنها گذشت ی، خدا لبخند ی زدو گفت :فرزندم در آن موقع تو بر دوشه
من بودی

از یک دیوونه میپرسن چرا دیوونه شد ی؟ میگه : من یه زن ی گرفتم که یه دختره 18 ساله داشت، دختر
زنم با بابام ازدواج کرد، در نتیجه، زن من، مادرزن پدرشوهرش شد، از طرفی دختر زن من که زن بابام بود،
پسری به دنیا آورد که میشد برادر من و نوه ی زنم،پس نوه ی منم میشد، در نتیجه من پدربزرگ برادر
ناتنی خودم بودم،چند روز بعد زن من پسر ی به دنیا اورد که زن پدرم، خواهر ناتنی پسرم و مادربزرگ او
شد،در نتیجه پسرم، برادر مادربزرگ خودش بود، از طرف ی چون مادر فعلی من یعنی دختر زنم،خواهر پسرم
بود، در نتیجه من خواهرزاده ی پسرم بودم!!
واست میرم گل فروش ی 10 شاخه گل میخرم از این 10 تا یکیش مصنوعیه . تا وقت ی که آخرین شاخه ی
گل خشک بشه دوستت دارم.

٤
وقتی دار ی فکر میکن ی که من دارم فکر میکنم که تو دار ی فکر میکنی که من به چ ی فکر میکنم دلم
میخواد که فکر کنی که من به تو فکر میکنم!!!
    هیچوقت مغرور نشو ..... برگها وقتی می ریزن که فکر می کنن طلا شدن

دسته ها : sms
X