دسته
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 635502
تعداد نوشته ها : 524
تعداد نظرات : 85

Loading...
Rss
طراح قالب
GraphistThem246
زرتشت زمین را دارای 7 بخش میدانست ؛ 
آرامگاهِ کوروشِ بزرگ 7 پله دارد؛ 
تجزیه نورِ خورشید 7 رنگ میدهد؛ 
7 سالِ کودکی؛ 
عجایبِ هفتگانه؛ 
7 آتشکده زرتشت: آذرنوش، آذرمهر، آذرآبادگان، آذرتشت، آذرخرداد..؛ 
7 پله ومرامِ اعتقادی برای رسیدن به عرفان زرتشتی وجود دارند: کلاغ، میهمان، سرباز، شیر، پارسی، خورشید، پیر(پدر)، که شیر وخورشید نمادِ پرچمِ ایرانیان شد. 
به روایتِ دیگر هفت سین، نشانه هفت دانه گیاهی است که میتوان با آن سبزه نوروز را تهیه کرد: جو، ماش، عدس، ارزن، لوبیا، نخود؛ 
در زمانهای پارسیانِ کهن، مردم از هر هفت دانه، سبزه می پروراندند(10 روز قبل از نوروز) و ظروفِ آنرا بر سر درِ خانه های خود میگذاشتند و هر کدام بیشتر و بهتر سبز میشد، نشانه پر ثمریِ آن محصول برای کاشت در آن سال بود(سنت). 
در اصل 7 س، بمعنای هفت سپندان(فرشته) میباشد، که 6 تای آن الگوی 6 ابر فرشته در آیینِ زرتشتی میباشند و هفتمین اهورا مزدا میباشد، که بر آن اساس نامِ ماههای ایرانی نیز انتخاب شده اند: 
اردیبهشت(سبزه)؛ خرداد(سنجد)؛ امرداد(سرکه= انگور آماده سرکه شدن است)؛ شهریور(سمنو= که از جوانه گندم درست میشود)؛ بهمن(سماق= سماک)؛ اسفند= اسپندار مزد(سیب)؛ اهورامزدا(سیر). 

هفت سین دارای شرایطی سنتی و اجباری میباشد که 5 صفت را شامل میشوند: زبانِ پارسی باشد؛ با س شروع شود؛ ریشه گیاهی داشته باشد؛ خوردنی باشد؛ نامِ بسته یا یگانه باشد( مثلاً سبزی پلو یا سیر ترش اشتباه است). 

وجود چیزهای دیگری که نامشان با سین شروع میشوند(سماور، سکه،…) و یا چیزهایی که با سین شروع نمیشوند( ماهی، آیینه وشمعدان، …. ) برای تزئین اشکالی ندارد ولی به هیچ وجه نمیتواند هفت سینِ اصلی را که نشانه هفت سپندار(فرشته) است، جایگزین کند. 
بر همین اساس بسیاری از دیگر مسلکها و ادیان نیز بر گرفته از آئین زرتشت، از عدد 7 استفاده بسیار میکنند: 
در عیسویت آمده که عیسی 7 خوراکِ پسندیده داشت( نمک، سرکه، نان؛ تره، ماهی، روغن، عسل=انگبین)؛ 
در انجیلِ یوهنا آمده است که یوهنا 7 روح، 7 خورشید، 7 چهره، 7 گوسفندِ 7 شاخ و 7 سر و7 چشم را همراه با 7 فرشته در خواب دید؛ 
ادونتیست و بعضی دیگر فرقه های مسیحیت، 7 ژانویه را تولد اصلیِ عیسی میدانند؛ 
در مسیحیت 7 نوع نیایش، 7 گناه، 7 توبه، 7 اندوه و 7 شادی وجود دارد؛ 
در اسلام در مراسمِ حج، 7 دور خانه کعبه را می چرخند؛ 
معلقاتِ سبعه، 7 بتِ اصلی بر سر درِ خانه کعبه بودند؛ 
7 نوع خطِ عرب وجود دارد: ثلث، محقق، متحن، ریحان، رقاع، نسخ، نستعلیق؛ 
قرآن 7 بخش دارد: وعد، وعید، وعض، قصص، امر به معروف، نهی از منکر، ادنیه؛ 
7 عضو در سجده در وقتِ نماز بر زمین است؛ 
برای پاکیزه اشاره به 7 بار آب کشیدن شده؛ 
اولین سوره قرآن 7 آیه دارد؛ 
در قرآن 7 بار سلام آمده: سلام به نوح، به ابراهیم، به موسی، به هارون، به یاسین، به خالدین، به الحی فجر؛ 
اصحاب کهف 7 تن بودند؛ 
در بهشت 7 چشمه ونهر و در دوزخ 7 طبقه(عشکوب) است که آخرینِ آن اصفل الصافلین است؛ 
در قرآن آسمان را دارای 7 طبقه میداند؛ برای مردگان شبِ هفت میگیرند؛


X