ضمن عرض سلام خدمت شما دوست گرامی در رابطه با سوال شما در مورد آپلود فایل ها در اگر منظورتان در اینترنت است می توانیداز سایت های مخصوص این کا ر استفاده کنیداما فکر می کم منظور شماآپلودعکس ها به صورتی است که با اینترانت رایگان تبیان قابل مشاهده باشد در این مورد اطلاع زیادی ندارم ولی فکر می کنم اگر عکس هایتان را در سایت

http://www.askquran.ir

آپلود کنید با اینترانت تبیان قابل دسترسی خواهد بودچون خود این سایت با اینترانت رایگان تبیان قابل دسترس است من هم این عکس ها را

از بخش گالری عکس سایت روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران که با اینترانت تبیان قابل دسترسی است برداشته ام وخودم آپلود نکرده ام آدرس سایت روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران:(قابل دسترس با اینترانت تبیان)

http://publicrelations.tums.ac.ir

در ضمن تمام سایت های زیز مجموعه ی دانشگاه علوم پزشکی تهران با اینترانت رایگان تبیان قابل دسترس هستند


دسته ها :
سه شنبه 1387/9/5 12:30
X