دسته
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 17425
تعداد نوشته ها : 27
تعداد نظرات : 10
Rss
طراح قالب

H

حضرت فاطمه(س) :

در يكي از روزها ، صبحگاهان امام علي (ع ) فرمود : فاطمه جان آيا غذايي داري تا از گرسنگي بيرون آيم ؟ پاسخ دادند : نه ، به خدايي كه پدرم را به نبوت و شما را به امامت برگزيد سوگند ، دو روز است كه در منزل غذاي كافي نداريم و در اين مدت شما را بر خود و فرزندانم در طعام ترجيح دادم . امام (ع ) با تأسف فرمودند : فاطمه جان چرا به من اطلاع ندادي تا به دنبال تهيه غذا بروم ؟ حضرت زهرا (ع ) فرمودند : اي اباالحسن ، من از پروردگار خود حيا مي كنم كه چيزي را كه تو بر آن توان و قدرت نداري ، درخواست نمايم .

بحار الانوار ، ج 43 ، ص 59

أصبح علي بن أبيطالب (ع ) ذات يوم ساغبا ، فقال : يا فاطمة هل عندك شيء تغذينيه ؟ قالت (ع ) : لا والذي أكرم أبي بالنبوة و أكرمك بالوصية ما أصبح الغداة عندي شيء ، و ما كان شيء أطعمناه مذ يومين إلا شيء كنت أؤثرك به علي نفسي و علي ابني هذين الحسن و الحسين . فقال علي (ع ) : يا فاطمة ألا كنت أعلمتيني فأبغيكم شيئا ؟ فقالت (ع ) : يا أباالحسن إني لأستحيي من إلهي أن أكلف نفسك ما لا تقدر عليه .

اولين آموزش‌:

استفاده از ميانبرهای صفحه كليد به جای موشواره

از كليدهای ميانبر به جای استفاده از موشواره برای باز كردن ، بستن و كاوش در منوی آغاز ، ميز كار، منوها ، جعبه های گفتگو و صفحات وب استفاده كيد.

ميانبرهای عمومی صفحه كليد

فشار دهید

به

CTRL+C

رونوشت كردن مورد انتخابی.

CTRL+X

برش مورد انتخابی.

CTRL+V

جای گذاری.

CTRL+Z

باطل كردن.

DELETE

حذف مورد انتخابی.

SHIFT+DELETE

مورد انتخابی را بدون بردن به "سطل بازيافت" حذف می كند.

CTRL هنگام كشيدن يك مورد

رونوشت كردن مورد انتخابی.

CTRL+SHIFT هنگام كشيدن يك مورد

ميانبری به مورد انتخابی ايجاد می كند.

F2

تغيير نام مورد انتخابی.

CTRL+RIGHT ARROW

مكان نما را به ابتدای كلمه بعد منتقل می كند.

CTRL+LEFT ARROW

مكان نما را به ابتدای كلمه قبلی منتقل می كند.

CTRL+DOWN ARROW

مكان نما را به ابتدای پاراگراف بعد منتقل می كند.

CTRL+UP ARROW

مكان نما را به ابتدای پاراگراف قبلی منتقل می كند.

CTRL+SHIFT با هر كدام از كليدهای پيكاندار

يك تكه از متن را نشان می كند.

SHIFT با هر كدام از كليدهای پيكاندار

بيشتر از يك مورد را در يك پنجره يا بر روی ميز كار انتخاب می كند يا متن داخل يك سند را انتخاب می كند.

CTRL+A

انتخاب همه.

F3

جستجوی يك پرونده يا پوشه

ALT+ENTER

مشاهده مشخصات مورد انتخابي

ALT+F4

مورد يا برنامه فعال را می بندد.

ALT+SPACEBAR

منوی ميانبر را برای پنجره فعال باز می كند.

CTRL+F4

در برنامه هايی كه به شما امكان می دهند تا چند سند را همزمان باز كنيد سند فعال را می بندد.

CTRL+ALT+DEL

هنگامی كه در يك گروه كاری هستيد جعبه گفتگوی مدیر وظیفه را در Windows XP Professional باز می كند. وقتی رايانه شما به يك دامنه شبكه متصل است جعبه گفتگوهای ورود به Windows، امنیت Windows يا باز کردن قفل رایانه را در Windows XP Professional باز می كند.

ALT+TAB

بين موارد باز حركت می كند.

ALT+ESC

در بين موارد به ترتيبی كه باز شده اند می چرخد.

F6

در بين عاملهای صفحه در يك پنجره يا ميز كار می چرخد.

F4

فهرست نوار "نشاني" را در "رايانه من" يا Windows Explorer نمايش می دهد.

SHIFT+F10

منوی ميانبر را برای مورد انتخابی نمايش می دهد.

CTRL+ESC

منوی آغاز را نمايش می دهد.

حرف زير خط دار در منوی نام ALT +

منوی مطابق با آن را نمايش می دهد.

حرف زير خط دار در يك نام فرمان در يك منوی باز

فرمان منطبق با آن را اجرا می كند.

F10

نوار منو را در برنامه باز فعال می كند.

RIGHT ARROW

منوی بعدی از سمت راست يا يك منوی فرعی را باز می كند.

LEFT ARROW

منوی بعدی از سمت چپ را باز می كند يا يك منوی فرعی را می بندد.

F5

پنجره فعال را تازه می سازد.

BACKSPACE

برای مشاهده يك سطح بالاتر پوشه در "رايانه من" يا Windows Explorer

ESC

وظيفه كنونی را لغو می كند.

SHIFT وقتی يك CD در داخل درايو CD-ROM قرار می دهيد.

از اجرای خودكار CD‌جلوگيری می كند.


جعبه گفتگوی ميانبرهای صفحه كليد

فشار دهید

به

CTRL+TAB

بين بندها به سمت جلو حركت می كند.

CTRL+SHIFT+TAB

بين بندها به سمت عقب حركت می كند.

TAB

بين گزينه ها به سمت جلو حركت می كند.

SHIFT+TAB

بين گزينه ها به سمت عقب حركت می كند.

حرف زير خط دار ALT +

فرمان منطبق با آن را اجرا می كند يا گزينه منطبق را انتخاب می كند.

ENTER

فرمان گزينه يا دكمه فعال را اجرا می كند.

SPACEBAR

اگر گزينه فعال يك جعبه انتخاب باشد جعبه انتخاب را انتخاب يا پاك می كند.

كليدهای پيكان دار

اگر گزينه فعال گروهی از دكمه های گزينه ای است يك دكمه را انتخاب می كند.

F1

نمايش راهنما.

F4

نمايش موارد در فهرست فعال.

BACKSPACE

يك سطح بالاتر پوشه را باز می كند اگر پوشه انتخابی در جعبه گفتگوی ذخیره بعنوان يا باز کردن انتخاب شده باشد.


ميانبرهای دسترسی صفحه كليد

فشار دهید

به

SHIFT سمت راست به مدت هشت ثانيه

FilterKeys را خاموش يا روشن می كند.

Left ALT +left SHIFT +PRINT SCREEN

كنتراست زياد را خاموش يا روشن می كند.

Left ALT +left SHIFT +NUM LOCK

MouseKeys را خاموش يا روشن می كند.

پنج بار SHIFT

StickyKeys را خاموش يا روشن می كند.

NUM LOCK به مدت پنج ثانيه

ToggleKey را خاموش يا روشن می كند.

J +U

"مدير برنامه" را باز می كند.


يادداشتها

اگر StickyKeys در "گزينه های دسترسي" در "صفحه كنترل" روشن شود برخی ميانبرهای صفحه كليد ممكن است كار نكنند.


دسته ها :
پنج شنبه اول 4 1385
X