دسته
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 16680
تعداد نوشته ها : 27
تعداد نظرات : 10
Rss
طراح قالب

(

حضرت امام سجاد (ع)

به قدرت و توانايي خود آفريدگان را آفريد ، و آنان را به اراده و خواست خويش به وجود آورد بي اين كه از روي مثال و نمونه اي باشد ( چون هميشه خداوند بوده و ديگري جز او نبوده كه نمونه به دست داده باشد )

صحيفه سجاديه

ابتدع بقدرته الخلق ابتداعا ، و اخترعهم علي مشيته اختراعا .

آموزش فرمان هاي داس

CLS: پاك كردن صفحه نمايش

Ver: به نمايش در آوردن نسخه سيستم عامل dos

Label: تعيين و تغيير يا حذف ديسك

Vol: نمايش بر چسب و شماره سريال ديسك

Date: تنظيم يا نمايش تاريخ جاري كامپيوتر

Time: نمايش ساعت جاري كامپيوتر

Prompt: تغيير شكل ظاهري اعلان dos و رنگ صفحه نمايش

Dir: نمايش اساسي فايل ها و زير فهرستهاي موجود در يك فهرست

Path: تغيير مسييرهاي جستجوي فايل هاي اجرايي براي Dos

Md: ايجاد يك فهرست جديد

Cd: تعيين فهرست جاري يا نمايش دادن مسير جاري

Type: نمايش محتواي يك فايل روي صفحه نمايش

Copy: 1: نسخه برداري از فايل 2: ادغام كردن چند فايل متن درون يك فايل

3: ايجاد كردن يك فايل متني

Con: كلمه رزرو شده براي دستگاههاي ورودي و خروجي استاندارد است

Del: حذف فايل هاي روي ديسك

Rd: حذف يك فهرست

Ren: تغيير نام فايل

Format: قالب بندي و اماده كردن ديسك براي ذخيره و بازيابي اطلاعات

Attrib: نمايش يا تغيير صفت هاي نسبت داده شده به فايل ها و فهرستها

/p: اين سوييچ باعث مي شود ليست فايل ها و فهرستها به صورت صفحه به صفحه نمايش داده مي شود

/w: اين سوييچ باعث مي شود فقط نام فايل ها و فهرستها بدون ساير مشخصات به صورت سطري نمايش داده شود. در اين حالت مشخصه فهرستها قرارگيري نام آنها بين دو كروشه است.

/s: اين سوييچ باعث مس شود محتويات زير فهرستهاي منشعب از فهرست مورد نظر نمايش داده شود

/v: سبب برسي صحت عمل كپي مي شود ولي سرعت عمليات نسخه برداري را كم مي كند.

/y: مانع از ارسال پيام تا ييد رونويسي فايل هاي همنام فايل هاي مبدا مي شود.

/-y: سبب ارسال پيامي مبني برتاييد رونويسي فايل هاي همنام فايل هاي مبدا مي شود

+R:-R : خصلت فقط خاندني به فايل مي دهدو –r اين خصلت را حذف مي كند

+A:-A: +A خصلت بايگاني به فايل ميدهد و –A اين خصلت را حذف مي كند

+H:-H: +H خصلت پنهان به يك فايل ميدهد و –H خصلت پنهان را حذف مي كند.

S:-S: +S خصلت سيستمي به فايل مي دهد و –S باعث حذف اين خصلت ميشود

/S: سبب مي شود كه تغيير خصلتهاي مورد نظر روي فايل هاي درون زير فهرستها نيز اعمال شود.

/v: اين سوييچ براي تعيين نام برچسب ديسك به كار ميرود.

/s: براي فايل هاي سيستمي و فايل هاي مفسر فرمانها به ديسكت فرمت شده به كار مي رود.

/Q: اين سوييچ باعث تسريع در فرمت كردن ديسك مي شود.

/U: براي هميشه اطلاعات روي ديسك را از بين مي برد.

+ : موجب الحاق چند فايل به يكديگر مي شود


دسته ها :
پنج شنبه اول 4 1385
X