دسته
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 18253
تعداد نوشته ها : 27
تعداد نظرات : 10
Rss
طراح قالب

امام علی (ع)

هنگامیکه صلاح و نيکی بر زمان و مردم زمان گسترش يابد در اين حال اگر کسیگمان بد به ديگریببرد که از او گناهی ظاهر نشده به او ستم کرده است و هنگامی که فساد بر زمان و اهل زمان مستولی شود هر کسی گمان خوب به ديگری ببرد خود را فريب داده است .

نهج البلاغه

قال علي ( ع ) : اذا استولی الصلاح علی الزمان و اهله ، ثم اساء رجل الظن برجل لم تظهر منه حوبه فقد ظلم و اذا استولی الفساد علی الزمان و اهله ، فاحسن رجل الظن برجل فقد غرر

 

مخفي كردن پارتيشن ها

در Run دستور regedit را اجرا كرده وبه مسير زير ميرويد :

 

HKEY-Current-User\Software\Microsoft\Windows\Current Version\Policies\Explorer

يك  Binary Value با نام  NoDrives و مقدار زير بسازيد :

 

E=00 00 00 10

D=00 00 00 08

C=00 00 00 04

B=00 00 00 02

A=00 00 00 01

J=00 00 02 00

I=00 00 01 00

H=00 00 00 80

G=00 00 00 40

F=00 00 00 20

O=00 00 40 00

N=00 00 20 00

M=00 00 10 00

L=00 00 08 00

K=00 00 04 00

T=00 08 00 00

S=00 04 00 00

R=00 20 00 00

Q=00 01 00 00

P=00 00 80 00

Y=01 00 00 00

X=00 80 00 00

W=00 40 00 00

V=00 20 00 00

U=00 10 00 00

 

 

 

 

Z=02 00 00 00

 

اگر تنها بخواهيد يك پارتيشن را مخفي كنيد ، مي توانيد از اعداد بالا استفاده كنيد . ولي چنانچه بخواهيد 2 يا چند پارتيشن را مخفي كنيد ، بايد از روش زير استفاده كنيد :

مثال 1 ) مخفي كردن پارتيشن هاي C و  D :

00 00 00 04+

00 00 00 08


00 00 00 12

اگر به مثال توجه كنيد متوجه مي شويد كه عدد 12 مربوط به يك خانه مي شود .

به جاي عدد 12 شما بايد حرف C را قرار دهيد . يعني در نهايت براي مخفي كردن دو پارتيشن C و D مي بايست از كد 00 00 00 0C استفاده نماييد .

A= 10        B= 11        C= 12        D= 13       E= 14        F= 15

 

مثال 2 ) مخفي كردن پارتيشن هاي A و C و D :

00 00 00 01+

00 00 00 04+

00 00 00 08


00 00 00 13

در اين مثال هم چون عدد 13 در يك خانه مي باشد ، از جدول بالا استفاده مي كنيم و كد نهايي به صورت 00 00 00 0D در مي آيد .

 

مثال 3 ) مخفي كردن پارتيشن هاي D و E و L و M :

00 00 00 08+

00 00 00 10+

00 00 08 00+

00 00 10 00


00 00 18 18

همان طور كه در مثال مي بينيد ، عدد 8 در يك خانه و عدد 1 در يك خانه ديگر قرار دارد . پس نيازي به استفاده از جدول نمي باشد .

 

مثال 4 ) مخفي كردن كليه پارتيشن ها ( از A تا Z ) :

اگر تمامي كدهاي داده شده در جدول بالا را با هم جمع بزنيد ، سپس جاي اعداد به دست آمده و در صورت نياز ، كد حروفي مربوط به آن را قرار دهيد ، در نهايت كد FF FF FF FF به دست مي آيد .

 

 


دسته ها :
چهارشنبه جهاردهم 4 1385
X