خوب حالا میخوایم به یک بنده خدا مثلا dariush_forever

  ای میل بزنیم و میخوایم که طرف خیال کنه که از طرفMYGOD_U است .

( هر دودر سایت یاهو)

برای این کار :
.از
 telnet   برای برقراری ارتباط استفاده می کنم. دستور زیر را در اعلان داس تایپ کنین
 

telnet mx1.mail.yahoo.com 25

۲۵ همون شماره پورت ای میل هست و از سرور اصلی یاهو هم استفاده کردیم.

خوب حالا شما باید این رو بینین:

service ready  YSmtp mta499.mail.yahoo.com ESMTP 220

   استفاده کنینBackSpaceدقت کنید که چون از telnet  استفاده می‌کنین، چیزهایی را که تایپ می‌کنین، نمی‌بینین و نمی‌تونید از دکمه  

تایپ کنین :

HELO yahoo.com

و جواب می‌شنویم:

 mta499.mail.yahoo.com 2500

  فرستنده چیه پس می‌نویسم: E-mailحالا باید مشخص کنم که

MAIL FROM: mygod_u@yahoo.com

  به چه آدرس ارسال بشه: E-mailحالا باید بگم که این 

dariush_forever@yahoo.com : RCPT TO

حالا باید بنویسم،

DATA

و Enter  بزنم و جواب می‌شنوم:

 go ahead 354

اینجا وقت تایپ کردن یک سری چیز‌های اساسی است. اول می‌نویسم،

 mygod_u@yahoo.com From: R D

  یا همان from  دیده میشه. حالا می‌نویسم: Senderاین همان اسمی است که به عنوان   

Subject: salam

این هم در آن  E-mail به عنوان subject دیده میشه .

 1.0MIME-version  

Content-Type: text/plain:

خوب دوبار Enter زده و متن نامه را می‌نویسم:

bah bah.

ok dirdel 250

 تا ارتباط قطع و از telnet  خارج بشیم.QUITمی‌نویسم  


دسته ها : آموزش هک
سه شنبه پنجم 9 1387
X