سلام دوستان اینبار یک قالب زیبا با نام Cinamaبرای میهن بلاگ گذاشتم .

امیدوارم خوشتون بیاد 


کد قالب

<!--
Designer : Seyed Ali Azmoun
Web Theme : www.Bia2temp.com
Theme Name : Cinama
Theme System : Mihanblog
Theme Sort : Free
-->
<html>
<head>
<title>[blogtitle]</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<style>
<!--
body{font-family: Tahoma; font-size: 8pt;padding:0px;margin: 0px 0px 0px 0px;background:#fff;scrollbar-3dlight-color:#7E5F34;scrollbar-arrow-color:#7E5F34;scrollbar-darkshadow-color:#7E5F34;scrollbar-face-color:#F9F8EE;scrollbar-highlight-color:#fff;scrollbar-shadow-color:#fff;scrollbar-track-color:#fff}
a, a:visited {color:#0066BB;text-decoration: none;}a:hover {color:red;text-decoration: none;}img {border: 0px}
.page {margin-bottom: 2px;padding-left:0px;padding-right:0px;background-color: wiht;border: 0px solid #000000;width: 900px;background: #fff url('http://upload.bia2temp.com/cinama/menu.jpg'); }
.logo {background: #fff url('http://upload.bia2temp.com/cinama/header.jpg') no-repeat;font-size: 12px;height: 150px;widht: 890px}
.blogtitle {padding-top: 55px;padding-right: 50px;color:black;font-family: verdana; font-size: 21pt;font-weight: bold;text-align:center}
.main {width: 300px;float: center}.content{padding:0px}
.menu {border: 1px;margin-top: 0px;margin-bottom: 10px;text-align:right;padding-bottom: 5px;padding-right: 30px;direction:rtl}
.sidebar{float:right;width:195px;padding-top:5px;font-family: Tahoma; font-size: 8pt}
.title {border-bottom: 1px solid #808080;padding: 1px 2px 2px 0px;text-align: right;color:#444444;direction:rtl}
.mbody {padding: 5px 3px 0px 3px; line-height: 150%}form{margin:0}form p{margin:0}
.SearchBox{width: 110px;border:1px solid #444444;font-family:Tahoma; font-size: 8pt; color:#444444}
.MailInput{width: 100px;border:1px solid #444444;font-family:Tahoma; font-size: 8pt; color:#444444}
.SearchBTN, .MailBTN, .PoolButton{border:1px solid #444444;font-family:Tahoma; font-size: 8pt; color:#444444}
.post  {width: 600px;border: 1pxmargin: 5px 5px 10px 0px;font-family: Tahoma; font-size: 8pt;padding-top:5px;overflow: hidden}
.postbody {text-align: justify;padding: 10px 5px 3px 5px; line-height: 1.5em;font-family: Tahoma; font-size: 9pt;direction:rtl}
.postbody p {margin : 10px 0px}
.comments {text-align: left;direction: rt;margin-top: 10px;font-family: Tahoma; font-size: 8pt}
.postdesc{text-align: right;direction: rtl;font-family: Tahoma; font-size: 7pt;color:#0066BB}
.up {float:center;width:900px;height:12px;padding-top:0px; font-size: 8pt}
-->
</style>
</head>
<body style="background-color: #FFFFFF">
<div align =center>
<div class =page>
<div class=content>
<div class =logo><div class =blogtitle><font color="#808080">[blogtitle]</font></div><Static></div>
<div class =emkan style="width: 900; height: 6">
<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse; border-width: 0" bordercolor="#111111" width="900" id="AutoNumber1" bgcolor="#FFFFFF" height="18">
  <tr>
    <td width="100%" style="border-style: none; border-width: medium" height="7" background="http://upload.bia2temp.com/cinama/menu2.jpg">
     </td>
  </tr>
</table>
</div></div>
<div class=sidebar>
<div class =menu>
<div class =title>منوی اصلی</div>
<div class =mbody><a href="http://[myblog]/">وبلاگ من</a><br>
<a href="mailto:[email]">پست الکترونیک</a><br>
<a href="[contact]">تماس با من</a><br>
<center><yahoo>[yahoo]</yahoo></center>
</div></div>
<div class =menu>
<div class =title>نویسندگان</div>
<div class =mbody><AUTHOR><a href="[authorlink]">[authorname] ([authorpost])</a><br></AUTHOR>
</div></div>
<div class =menu>
<div class =title>آرشیو</div>
<div class =mbody><ARCHIVE><a href="[archivelink]">[archivedate] ([archiveposts])</a><br></ARCHIVE>
</div></div>
<div class =menu>
<div class =title>آرشیو موضوعی</div>
<div class =mbody><CATS><a href="[catlink]">[catname] ([catarchive])</a><br></CATS>
</div></div>
<div class =menu>
<div class =title>جستجو</div>
<div class =mbody style=text-align:center><search>[searchbox] [searchbtn]</search>
</div></div>
<div class =menu>
<div class =title>لینکستان</div>
<div class =mbody><LINKS><a target="_blank" href="[linkhref]">[linkname]</a><br></LINKS>
</div></div>
<div class =menu>
<div class =title>خبرنامه</div>
<div class =mbody style=text-align:center><mailinglist>[mailaction]</mailinglist>
</div></div>
<div class =menu>
<div class =title>لینکدونی</div>
<div class =mbody><LINKDUMP><a target="_blank" href="[dumphref]">[dumpname] ([dumpclicks])</a><br></LINKDUMP>
<a href="[dumparchive]">آرشیو لینکدونی</a>
</div></div>
<div class =menu>
<div class =title>نظر سنجی</div>
<div class =mbody style=direction:ltr><pool><font color="#0066BB">[poolquestion]</font><br>[pooloptions]<br>[poolbutton]</pool>
</div></div>
<div class =menu>
<div class =title>صفحات</div>
<div class =mbody>
<center><PAGES>[PageName]</PAGES></center>
</div></div>
<div class =menu>
<div class =title>آمار وبلاگ</div>
<div class =mbody style="color:#0066BB">
بازدیدهای امروز: [today]<br>
بازدیدهای دیروز: [lastday]<br>
کل بازدیدها: [all]<br>
کل مطالب: [totalpost]<br>
کل نظرات: [totalcomment]<br>
<p style="text-align: center; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px">
<p style="text-align: right; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px">
ایجاد صفحه : [generation] ثانیه<br>
تاریخ : [fulldatetoday]<br>
</Static>
<p style="text-align: center; margin-top: 7px; margin-bottom: 0px">
[atom]  [rss]
</div></div>
<div class =menu style=margin-bottom:0>
<div class =title>طراح قالب</div>
<div class =mbody style=text-align:center>
<P align=center>Template By: <A href="http://bia2temp.com">BIA2TEMP.COM</A></P>
<P align=center>Hostet By: <A href="http://ritonhost.net">RitonHost.Net</A></P>
<font color="#555555"></font></a><span lang="fa"></span></font></b></div></div>
</div>
<div class=main>
<BLOG>
<div class =post>
<div class =title><img style="/public/public/mihan_files/default/shamim/puce_menu.gif" alt="" width="7" height="7">[title]</div>
<div class =postbody>
[post]<br>[continue]
<div class=comments><span style="float: left;">|<a href="[postarchive]" title="لینک ثابت">لینک ثابت</a>|
  <a href="[jcommentlink]">نظرات ([comments])</a></span>
</div><div class="postdesc">نوشته شده <span lang="fa">به دست</span> [author] در [fulldate] و ساعت [time]</div></div>
</div>
</BLOG>
<div class =post>
<div class =title>» نوشته های پیشین</div>
<div class =postbody>
<TOPICALARCHIVE><font color="#FF6600">+</font>
<a href="[topiclink]">[topictitle]</a></TOPICALARCHIVE><br>
</div></div>
</div>
<div style="clear: both;font-size: 2pt"> </div>
<div class =emkan style="width: 900; height: 4">
<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse; border-width: 0" bordercolor="#111111" width="900" id="AutoNumber1" bgcolor="#FFFFFF" height="21" background="http://upload.bia2temp.com/cinama/menu2.jpg">
  <tr>
    <td width="164" style="border-style: none; border-width: medium" height="11"> </td>
    <td width="736" style="border-style: none; border-width: medium" height="11">
    <font size="2">
  </tr>
</table>
</div></div>
</div></div></div>
</body>
<!-End-->
</html>


یاد آوری : قالب توسط www.bia2temp.com  طراحی شده و حقوق برای طراح محفوظ است .

 


يکشنبه سوم 9 1387
X