چرا پلک میزنیم؟

ما با پلک زدن سعی میکنیم چشمان خود را تمیز نگه داریم. گاهی اوقات متوجه نمی شویم که مشغول پلک زدن هستیم. وقتی پلک بر روی چشمان بسته شود، یک لایه از آب بر روی سطحچشم حرکت کرده و هر غباری را از روی کره چشم به خوبی پاک میکند.


شنبه شانزدهم 6 1387
X