دسته
سایت طرح درس برای معلم ها
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 15186
تعداد نوشته ها : 8
تعداد نظرات : 0
Rss
طراح قالب
موسسه تبیان
 کودکان چگونه ریاضی یاد می گیرند ؟در این جا ، اصول کاربریی را آورده ایم که حاصل آمیختگی تحقیقات ، تمرین های آموزشی و تفکرات ما از چگونگی یادگیری ریاضیات در کودکان است . از آن جا که هر کدام از آن ها به موضوع خاصی اشاره دارند ، هر یک را به طور جداگانه بیان کرده ایم . ترتیب بیان آن ها به معنای تقدم واقعی یکی بر دیگری نیست . در حقیقت ، به زودی روشن خواهد شد که این اصول با یکدیگر امتزاج دارند . برای کسی که در زمینه ای از دانش ، فعالیت می کند  ، درک هر یک از این اصول لازم است و مهم آن است که به یادگیری کلی از طریق نظریه ی گشتالت اعتقاد داشته باشد.اصل 1 : یادگیری ریاضی با معنی باشد  . مثل تقسیم 6 بر صفر که نمونه ای از یادگیری فاقد معنی می باشد .اصل 2 : یادگیری ریاضیات فرآیندی از رشد است .عمل رشد مفاهیم ریاضیات فر آیند پیوسته ای از « همانند سازی » اطلاعات جدید با ساخت های ذهنی قبلی و تعدیل کردن ذهنیات یا تصاویر ذهنی از طریق « همساز کردن » این داده هاست . پیاژه این فرآیند را تعادل جویی می نامد .اصل 3 : سازمان برنامه ی درسی در فرآیند یادگیری تأثیر دارد .به ریاضیات باید سازمان داده شود ، زیرا از این طریق برای دانش آموزان مناسب و قابل درک خواهد شد . در هیچ نظام دیگری ترتیب به این درجه اهمیت ندارد و به یادگیری ها ی قبلی متکی نیستاصل 4 : انگیزش دانش آموز در فرآیند یادگیری تأثیر دارد و بالعکس . ایجاد جرقه در علف خشک ذهن دانش آموزان و برافروختن آتش علاقه آنان نسبت به ریاضیات از مسوءولیت های مهم معلم است  .هیچ راه میان بری برای ایجاد چنین انگیزشی وجود ندارد .اما تدریسی که بر مبنای درک معنی دار استوار باشد ، یکی از بزرگ ترین یاری دهندگان معلم است .اصل 5 : دانش آموزان باید بدانند که در کلاس درس ریاضیات باید چه چیزی را یاد بگیرند.اصل 6 : دانش آموز باید به طور فعال با عمل یادگیری در گیر شود. این اصل بنیادین یادگیری بر این پایه استوار است که درگیری فعّال ، سبب انگیش در فراگیری ریاضیات ، عمیق شدن بصیرت و درک قوی تر می گردد. اصل 7 : تعبیر گفتاری یک بخش  ، تکمیل کننده ی یادگیری ریاضیات است . دانش آموزان باید در همه ی سطوح تحصیلی یاد بگیرند که چگونه پیش از این که بخواهند ریاضیات نمادین را به کار برند ، از لغات و عبارت های کلامی ریاضیات استفاده کنند . همان طور که برای کودکان  ف صحبت کردن مقدم بر نوشتن است ، زبان شفاهی ریاضیات نیز باید بر زبان نمادین آن تقدم داشته باشد.اصل 8 : مشاهده ی یک موضوع از زوایای متفاوت به یادگیر ی کمک می کند . مدل به خودی خود ریاضیات محسوب نمی شود ؛ ولی یک مدل خوب مفاهیم ریاضیات را به تصوّر در می آورد.اصل 9 : تغییر پذیری ریاضیات به یادگیری کمک می کند .برای نمونه ، متوازی الاضلاع یک چهار ضلعی است که اضلاع روبروی آن با یکدیگر موازی اند . ما می توانیم شکل آن را با تغییر دادن طول اضلاع و اندازه ی زوایبا تغییر دهیم و تنها اصل ثابت در این کار این است که اضلاع رو برو ، هم چنان موازی باقی بمانند .اصل 10 : فراموش کردن  یکی از جنبه های طبیعی یادگیری است ؛ ولی حفظ کردن در یادگیری مؤثّر است .در زمینه ی تدریس ریاضیات ، حفظ کردن به آن قسمت از آموخته های ریاضیات اطلاق می شود که بتوان آن را مورد پرسش قرار داد و هر جا که نیاز باشد ، از آن استفاده کرد.برای مطالعه بیش تر به این منبع مراجعه شود :کمک به کودکان در یادگیری ریاضیات    مؤلّفان : رابرت .ای .ریس       مرلین . ن . سایدام    مری مونتگومری لیند کوییست    مترجم : مسعود نوروزیان       انتشارات مدرسه
دسته ها : اموزشی
دوشنبه بیست و ششم 12 1387
X