فاصله هامو

  

حتی اشک تو چشامو

  

دیگه فایده ای نداره

  

بی کسی هامو

 غربت توی صدامو

هیچ کسی باور نداره

  

تنهایی من

  

دیگه پایونی نداره

  

ویرونه ی دل

  

سروسامونی نداره

  

باید بمونم

 تا همیشه تک و تنها 

 همیشه این دل  می شه بازیچه ی غمها  ...


دسته ها : ادبی
يکشنبه بیست و پنجم 12 1387
X