ای بابا شماها که مارو کشتین با عشقو عاشقیاتون هر وبی رو که باز می کنی نوشته کجایی؟ و از این چیزا شما ها بجز عاشق شدن کار دیگه ای ندارین؟


دسته ها : حرفای خودمونی
چهارشنبه بیست و دوم 8 1387
X