عشق یعنی مستی و دیوانگی  * عشق یعنی با جهان بیگانگی*عشق یعنی نخفتن تا سحر* عشق یعنی سجده با چشمان تر*عشق یعنی سر به در اویختن* عشق یعنی اشک حسرت ریختن*عشق یعنی در جهان رسوا شدن* عشق یعنی زندگی را باختن*عشق یعنی انتظار انتظار* عشق یعنی هر چه بینی عکس یار*عشق یعنی دیده بر در دوختن* عشق یعنی در فراقش سوختن*عشق یعنی اتش افروخته* عشق یعنی شاعری دل سوخته*عشق یعنی سوختن اندر درون* عشق یعنی یک شقایق غرق خون*عشق یعنی قطعه شعرناتمام* عشق یعنی بهترین حسن ختام*عشق یعنی ... 
دسته ها : ادبی
جمعه هفدهم 8 1387
X