تا حالا شده دوستت بخواد گوشیت رو بهش بدی؟ و تو هم شاید فکر کنی میخواهد زنگ بزند.با این ترفند میتونی با خیال راحت گوشیت رو به دوستت بدی.این ترفند روی گوشیهای نوکیا قابل اجراست.پس وارد Menu-setting-Send My Caller Id حالا مقدارش را NO کنید.به همین راحتی.
دسته ها : موبایل
دوشنبه اول 7 1387
X