نامه های جعلی تهدید آمیز تحرکات عوامل رژیم سابق است


 

چهارشنبه 18 بهمن 1357 – ضمیمه روزنامه اطلاعات

کسانی که مورد این تهدیدات و تعدیات قرار می گیرند باید با شجاعت از جان و مال و ناموس خود دفاع کنند.

طی اطلاعیه ای که بهمراه یک نمونه از نامه های جعلی تهدید آمیز، از طرف حضرت آیت الله طالقانی منتشر شده است به مردم ایران هشدار داده شده که مراقب این قبیل توطئه های ضد مردمی باشند.

در این اطلاعیه آمده است که یکی از این نامه های جعلی برای یک استوار بازنشسته ارتش ارسال شده که کارت شناسایی خود را نیز همراه داشته است. اگر بنا باشد مردم انتقام بگیرند اول بایستی تکلیف یکی دو هزار جنایتکار که آمر عمل اصلی جنایات وحشتناک این سالها بوده اند معلوم کنند.

در این اطلاعیه ضمن تاکید بر این موضوع که مجازات اشخاص خطاکار نمیبایست از طرف عناصر و افراد غیرمسئول باشد به مردم هشدار داده شده است:

بر ما باور ست که اینگونه تهدیدات و تحریکات فقط و فقط از ناحیه عوامل رژیم سابق در مسیر خواست آنها است که جنگ روانی بزرگی به دستیاری کارشناسان امریکایی و اسرائیلی خود علیه این ملت براه انداخته است و توسعه می دهد.

"این بر مردم است اولا باین تهدیدات ترتیب اثر ندهند و افکار خود و خانواده شان را مشوش نکنند ثانیا فرضاً هم که مورد تعدی، سرقت، رذالتهای دیگری قرار بگیرند با نهایت جدیت و غیرت و شجاعت و سرسختی از جان و مال و ناموس حیثیت خود دفاع کنند که این حق هر کسی است که مورد هجوم قرار گیرد".

تهدید کارگران قزوین

در این اطلاعیه با اشاره به اخباری مبنی بر تهدید کارگران شهر صنعتی بتوسط نظامیان قزوین که بزور می خواهند کارگران را در مواقع لزوم وادار به تخریب و آتش سوزی کارخانجات بنمایند آمده است: "با رفتار ناجوانمردانه و زشتی که از بعضی از ارتشی ها نسبت به دکان و خانه و خانواده شهر قزوین سرزد، اینگونه تهدیدات یا توقعات امری طبیعی به نظر میرسد".

و توصیه شده است: "لازم است اولا مقاماتی که هنوز خود را مسئول و جوابگوی مردم می دانند و یک عمر از خزانه ملت حقوق و مزایا گرفته اند و یک روز خدمت کنند، فوری غائله را خاتمه داده و رفع نگرانی و تشویق از برادران عزیز ما و خانواده های آنان بنمایند ثانیا خود کارگران که اکثراً در اثر سیستم استثمار از بهره و امکان مادی کافی برخودار نیستند ولی خوشبختانه در عوض غالب از قدرت جسمی قابل توجهی نصیب دارند، خودشان مردانه به مقابله با این دیو صفتان و دفاع از حیثیت و جان و ناموس خود هر لحظه آماده باشند و در این کار اندک درنک و تاملی بخود راه ندهند که در هر قانون و مکتبی دفاع حق مسلم هر موجود زنده است و معاف از هرگونه مآخذه و مجازات می باشد. در هر حال فراموش نشود که این کارنجات جزو سرمایه های عمومی جامعه و حفظ و حراست آن بر همه فرض و واجب است نباید تحریکات و غفلت ها در موسسات صنعتی و کارگری به اقتصاد جنبش لطمه ای وارد کند.

در پایان این اطلاعیه، قویا توصیه شده است که هیچکس در اموری که بر عهده پرسنل گورستان است نباید بهیچ بهانه و دستاویزی مداخله کند فقط مراجعین حق دارند در امر تشییع اموات و تکریم کشته شدگان تا آنجا که می توانند و مصلحت میدانند قیام و اقدام نمایند.


دسته ها :
شنبه پنجم 11 1387
X