یکشنبه 22 بهمن 1357 – ضمیمه روزنامه اطلاعات

حدود ساعت 11 صبح امروز یک گروه 150 نفری مسلح از افراد نیروی هوایی و مردم راهی رادیو واقع در میدان ارک شدند و آن را در محاصره خود در آوردند اما افراد گارد و زمینی از بالای پشت بام ساختمان رادیو و پنجره های مشرف به خیابان به خوبی بر مجاهدین مسلط بودن و تا ساعت انتشار روزنامه هنوز خبری از نتیجه این نبرد نیامده است.


دسته ها :
شنبه پنجم 11 1387
X