سلام به همه

بابا این دهی ی فجرم برای ما شده مسئله

از توی دی تا اخر بهمن رو میگن دهه ی فجر..

البته چه عرض کنم دهه ی فجر که نه !!

عوض اینکه یه خورده به وضع مردم رسیدگی کنن گیر دادن به اینکه رژیم قبلی چیکار کرد...چیکار نکرد

بابا وضع مردم ما رو با سایر کشور ها مقایسه کنین اون وقت میفهمین عملکرد شما خوب بوده یا بد.


دسته ها :
دوشنبه بیست و یکم 11 1387
X