تولد امسالم با اینکه خانوادگی و سر و ساده بود ولی تا امسال یکی از بهترین تولدهان بوده.

صبح رفتم با دوستام گردش و سینما و فیلم اخراجیا و کلی خندیدیم.

بعد هم ناهار خوردیم و ساعت 3 اومدم خونه و بالاخره که خوش گذشت.


دسته ها :
سه شنبه یازدهم 1 1388
X