دسته
جك وSMS
ستاره ها
ايرانشناسي
مهدويت
خبر گزاري مهدي فخر در شهر ستان ها
كرمان شناسي
بهترين مطالب
آموزش گام به گام تنیس
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 165675
تعداد نوشته ها : 695
تعداد نظرات : 58
Rss
طراح قالب

آموزش گام به گام تنیس (11)

آموزش گام به گام تنیس 11

سرویس چرخش کامل

بازیکنان سطح متوسط و پیشرفته تنیس می‌توانند از سرویس چرخش کامل (شکل 1-11) استفاده کنند. به جای اینکه تنها به سمت هدف ضربه بزنید سعی کنید خود را در شرایط یک بازی فرض کنید. جایی که شما 30 بر 40 جلو هستید و می‌توانید یک گیم (و یا ست) را با یک سرویس قوی ببرید و یا 40 بر 30 عقب هستید و در خطر باخت یک مسابقه در اثر یک سرویس حریف و یا دلیل فولت قرار دارید.

 

اشتباه: سرویس کم‌ قدرت است.

اصلاح: مچ را در لحظه ضربه خم کنید.

اشتباه: سرویس به تور می‌خورد.

اصلاح: در لحظه برخورد سر خود را بالا نگه دارید.

(شکل 1-11)

آموزش گام به گام تنیس 11
آموزش گام به گام تنیس 11

راکت را با گریپ اروپایی بگیرید اما ممکن است شما بخواهید آن را برای افزایش برد توپ به گریپ فورهند شرقی تغییر دهید و یا جهت ایجاد تاپ‌اسپین موثر‌تر به گریپ بک‌هند شرقی تبدیل کنید یا گریپ اروپایی مچ شما دقیقا در بالای دسته راکت قرار می‌گیرد.

پای خود را با زاویه 45 درجه‌ای نسبت به تور بگیرید و بیشتر از عرض شانه باز کنید. چنان بایستید که به راحتی قادر به چرخش و باز کردن بدون خود همزمان با سوینگ باشید. زاویه ایستادن شما ممکن است در هر جهتی حدود چند درجه نوسان داشته باشد که بستگی به سلیقه شخصی شما دارد.

برای سوینگ راکت خود را از جلوی بدن شروع کرده و با دست غیر راکت خود توپ را در حدود ارتفاع سینه نگه دارید. سر راکت را با یک حرکت آونگی چنان پرتاب کنید که از کنار پای شما عبور کند. برخی از بازیکنان با تجربه یک سوینگ و نیز حرکت به سمت پایین را با یک حرکت مختصر اصلاح می‌کنند. دست حاوی توپ را قبل از پرتاب همزمان با حرکت راکت به سمت پایین کمی به پایین حرکت دهید. یک بار دیگر برخی از بازیکنان پیشرفته ممکن است حرکت پرتاب و یا سوینگ را برای ایجاد یک ریتم خاص به تأخیر بیندازند.

اما حرکت دو دست با هم به سمت پایین و بعد در جهت بالا در کل شروع خوبی است. دست راکت را به سمت پایین پرتاب کنید و بعد آن را به سمت بالا و پشت حرکت دهید. آنچنان که گویی می‌خواهید پشت خود را با راکت بخارانید، همزمان با این حرکت  دست توپ را بلند کنید ودر این میان فراموش نکنید که این حرکت باید دارای ریتمی ویژه باشد.

 

پرتاب خود را طوری زمان‌بندی کنید که توپ به بالای سر شما و کمی در جلوی بدنتان پرتاب شود و همزمان با آن دست راکت برای برخورد کاملا باز شده باشد. اگر این زمان‌بندی نادرست بود همه‌چیز را متوقف کرده و دوباره شروع کنید. پرتاب شما باید تنها مقداری دورتر از بدن شما باشد تا در لحظه ضربه مجبور به خم شدن به سمت جلو نباشید. سرخود را بالا بگیرید و در هنگام ضربه زدن به توپ نگاه کنید.

آموزش گام به گام تنیس 11

برای انتقال وزن بیشتر یک پا را در طول حرکت تکان دهید. در هنگام خم شدن به سمت جلو پای نزدیک بیس‌لاین را در همان وضعیت بگیرید ولی پای دیگر را به سمت جلو حرکت دهید. برخی از بازیکنان ترجیح می‌دهند با پای عقبی یک قدم کوچک را از خارج بیس‌لاین شروع کرده و درون آن به اتمام برسانند. دیگر افراد گاهی دو قدم کوتاه را با پای عقبی بر می‌دارند، کشیدن پای عقبی به سمت جلو ولی در پشت پای جلویی. این حرکت نتیجه تاثیر تخته پرش است و حتی ممکن است در صورتی که شما برای ضربه روی پنجه پا بلند می‌شوید از نیرو و وزن اضافی نیز حمایت کند.

شما از هر 2 نوع تک گام یا دو گام که برای پای عقبی استفاده می‌کنید باید زانوی خود را در حالی که برای ضربه آماده می‌شوید، خم کنید. باز شدن بدن شامل انفجار رو به بالای حاصل از تغییر زانوی خمیده به زانوی باز شده است. شما نه تنها به سوی توپ می‌چرخید بلکه همچنین برای آزاد کردن زنجیره‌ از حرکات که با پای شما آغاز شده و با چرخش ناگهانی مچ ادامه می‌یابد به سمت بالا می‌برید.

همزمان با بردن راکت به سمت بالا و پشت خود بازوی شما باید شروع به باز کردن آرنج و حرکت به سمت پشت کند. برای ایجاد تماس با توپ بازو را کاملاً باز کنید. در هنگام سرویس بدن شما می‌بایست از پنجه پا تا سر راکت تقریباً در یک خط مستقیم قرار گیرد. مطمئن شوید که مچ شما در لحظه تماس برای ایجاد قدرت حداکثرمی‌شکند. حرکت ناگهانی مچ زمانی که انگشت شست شما به سمت پایین ودوراز بدن می‌چرخد پرونیشن نام دارد. (شکل2-11)

پس از ضربه به توپ حرکت خود را به این شکل ادامه دهید که پای عقبی را به سمت جلو آورده و یک قدم جلوتر از بیس‌لاین روی زمین قرار دهید. ادامه حرکت بازو و راکت به شکل ضربدری از جلوی بدن شما عبور کرده و در انتهای دیگر پایان می‌پذیرد.

(شکل2-11)

آموزش گام به گام تنیس 11

تمرینات سرویس چرخش کامل

1- اولین سرویسهای متوالی: برای ارزیابی میزان تأثیر سرویس خود از 10 سرویس متوالی استفاده کنید. بعد از 5 سرویس اول از ناحیه دیوس کرت پنج تای دیگر از از ادکرت بزنید. تعداد سرویسهای موفق خود را بشمارید.

افزایش درجه سختی تمرین:

* یک در میان سرویسهای خود را از 2 ناحیه دیوس کرت وادکرت بزنید.

* تنها به سمت بک‌هند یک بازیکن راست دست سرویس بزنید.

کاهش درجه سختی تمرین:

* تمام 10 سرویس خود را از یک وضعیت مشابه بزنید.

بررسی موفقیت:

* از گریپ اروپایی استفاده کنید.

* توپ را در جلوی بدن کمی بالاتر از نهایت ارتفاع راکت پرتاب کنید.

* از یک حرکت سرویس ریتمداراستفاده کنید.

* مچ را در لحظه ضربه با حرکت پرونیشن بچرخانید.

* پای عقبی را بعد از ضربه درون بیس‌لاین قرار دهید.

امتیازدهی به موفقیتتان:.................

یک تا 3 سرویس موفق یک امتیاز

4 تا 7 سرویس موفق 3 امتیاز

8 تا 10 سرویس موفق 5 امتیاز

جمع‌امتیازات شما در این قسمت:..............

2- بازیهای سرویس و برگشت آن: یک گیم 10 امتیازی را با یار خود تنها با استفاده از سرویس و برگشت آن بازی کنید. زننده سرویس به تعداد سرویسهای خود امتیاز می‌گیرد. گیرنده سرویس نیز به تعداد برگشتهای موفق خود امتیاز می‌گیرد، زننده سرویس 2 شانس برای زدن ضربه خود دارد. بعد از 5 سرویس جهت را از راست به چپ تغییر دهید.

افزایش درجه سختی تمرین:

* زننده سرویس تنها یک شانس برای ارسال ضربه خود دارد.

کاهش درجه سختی تمرین:

* به زننده سرویس اجازه می‌دهید که درون بیس‌لاین بایستد.

بررسی موفقیت:

* تمرکز شما روی سرویس باشد نه روی برگشت حریف.

* سرویس خود را عمقی بزنید.

* دقت شما روی هماهنگی  ضربه باشد نه قدرت آن.

امتیازدهی به موفقیتتان:

* زننده سرویس 3 امتیاز برای یک تا 3 سرویس موفق، 5 امتیاز برای 4 تا 7 سرویس موفق و 7 امتیاز برای 8 تا 10 سرویس موفق خود دریافت می‌کند.

* گیرنده سرویس نیز 3 امتیاز برای یک تا 3 برگشت موفق، 5 امتیاز برای 4 تا 7 برگشت موفق و 7 امتیاز برای8 تا 10 برگشت موفق خود دریافت می‌کند.

جمع‌ امتیازات شما در این قسمت:..............

3- سرویسهای هدفدار: برای تمرین ضربه سرویس به شکل عمقی و به نقاط ویژه یک تکه نوار را در عرض زمین سرویس طوری قرار دهید که آن را به 2 بخش جلو و عقب تقسیم کند. پشت بیس‌لاین نزدیک علامت مرکزی ایستاده و 10 سرویس متوالی را به ناحیه بین نوار و خط سرویس بزنید.

افزایش درجه سختی تمرین:

* از نوار برای تقسیم کردن زمین سرویس به 3 ناحیه استفاده کنید (فورهند کناری، بک‌هند کناری و میان - شکل3-11) و پشت سرهم به هر سه ناحیه سرویس بزنید.

(شکل3-11)

آموزش گام به گام تنیس 11

بررسی موفقیت:

* ضربه سرویس خود را به منطقه هدف در ذهن خود تجسم کنید.

* سرعت راکت را در طول حرکت حفظ کنید.

کاهش درجه سختی تمرین:

* نوار برا به تور نزدیک‌تر کرده و ناحیه هدف را بزرگ‌تر کنید.

امتیازدهی به موفقیتتان:....................

یک تا 3 سرویس به منطقه هدف 5 امتیاز

4 تا 7 سرویس به منطقه هدف 7 امتیاز

8 تا 10 سرویس به منطقه هدف 9 امتیاز

جمع امتیازات شما در این قسمت:......................

سرویسهای تاپ اسپین و طولی

ناحیه تماس بین راکت و توپ بستگی کامل به نوع اسپینی دارد که شما قصد اعمال آن را روی توپ دارید. در مورد یک سرویس قدرتمند یک بازیکن راست دست توپ را بیشتر به سمت مخالف می‌زند که این موضوع به صورت واضع در

(شکل3-11)  نشان داده شده است.

                                                                                                           منبع : کتاب گامی به سوی موفقیت (تنیس)


دسته ها :
دوشنبه شانزدهم 10 1387
X