دسته
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 15432
تعداد نوشته ها : 41
تعداد نظرات : 27
Rss
طراح قالب

تحقيقاتي كه دراين مورد انجام شده، آشكار ساخته كه بالاتر بودن عمر متوسط زن ها، تنها به دليل شرايط زندگي نيست بلكه عوامل ژنتيك نيز در آن تأثير دارد.
طي مطالعاتي نشان داده شد، در آمريكاعمر متوسط خانم ها حدود 8 سال بيش از آقايان است. افزايش طول عمر خانم ها، به علت افزايش مرگ وميرآقايان در اثر بالا رفتن ميزان بيماريهاي قلبي و عروقي وسرطان ريه در آنها و كاهش مرگ و مير خانم ها در اثر كم شدن مرگ هاي مربوط به حاملگي و زايمان است. در ژاپن ، طول عمر متوسط خانمها 10 سال بيشتر از آقايان است.

درحال حاضر هفت عامل عمده، علت مرگ ومير بشر است كه عبارتند از: بيماريهاي قلبي و عروقي، سرطان ريه ، آمفيزم ريه ، تصادفات اتومبيل وساير تصادفات ، سيروز كبد و خود كشي .

علت مرگ ومير بيشتر مردها از اين بيماري ها يكي كشيدن سيگار است كه باعث بيماريهاي قلبي وعروقي و سرطان ريه وآمفيزم مي شود و ديگر مصرف الكل است كه باعث بيماريهاي قلبي وعروقي، سرطان ريه ،آمفيزم و ازدياد مرگ ومير دراثر تصادفات وسيروز كبدي مي شود. اين مسئله بيشتر گريبانگيرآقايان است.

در دوره طفوليت و نوجواني دخترها سالم تر هستند و تا سن 10 سالگي خيلي كمتر مريض مي شوند. كمتر از مدرسه مرخصي مي گيرند وكمتر به دكتر مراجعه مي كنند ، ليكن پسرها زودتر و سخت تر به بيماريهاي عفوني دوره كودكي مبتلا مي شوند. فرمول ژنتيكي در جنس مؤنث XX و در جنس مذكر XY مي باشد. به نظر مي رسد كه كروموزوم X داراي عاملي براي ايجاد مصونيت در برابر بيماري ها است . همچنين استروژن و پروژسترون ( هورمون زنانگي) باعث تقويت سلول هاي دفاعي بدن و درنتيجه باعث تخريب ميكروب ها مي شوند. درحاليكه تستوسترون ( هورمون مردانگي ) چنين اثري ندارد.
از آنجا كه آقايان فقط يك كروموزوم
X دارند، اگر آن X بيمارباشد ژن X سالم ديگري وجود ندارد كه آنرابپوشاند وجبران كند، بنابراين بيماري خود را نشان مي دهد .
خانم ها به علت داشتن دو كروموزوم از يك جنس يعني دو كروموزوم
X ازنظر بيولوژيكي قوي تر هستند.نمونه بارز آن فشارهاي زندگي است كه منجر به خودكشي مي شود. قبلاً مرگ و مير آقايان در اثر خودكشي سه برابر زن ها بود، درحاليكه خانم ها چهار برابر آقايان اقدام به خودكشي نمايشي و ناموفق مي كردند. درسال هاي اخير ميزان خودكشي موفق در زن هاي تحصيل كرده به خصوص زنها ي پزشك و روانپزشك در آمريكا به نحو بي سابقه اي افزايش يافته ولي درمردها تقريباً ثابت مانده است .
تازه ترين آمار مرگ ومير در آمريكا حاكي از آن است كه مرگ و مير خانم ها به علت 7 عامل عمده درحال افزايش است. چند علت عمده آن ، تغيير شيوه زندگي يك زن، به عهده داشتن مسئوليت دو گانه اجتماعي وخانوادگي، و استرس ناشي از آن است.

اختلاف عمده زن ومرد، تفاوت در قدرت جسماني و حجم عضلاني است. اما در سال هاي اخير در بسياري از كشورهاي غربي سعي شده است كه اين اختلاف به حداقل برسد زيرا در بسياري از اين كشورها زنان نيز شغل هايي مشابه مردان دارند، در صورتيكه قبلاً شغلهاي سخت و مشكل منحصر به مردان بود.

 


دسته ها :
سه شنبه بیست و سوم 12 1384
X