معرفی وبلاگ
دسته
لینک دوستان
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 314964
تعداد نوشته ها : 574
تعداد نظرات : 38
reza
Rss
طراح قالب
موسسه تبیان
  • جز نقش تو در نظر نیامد ما را خواب ارچه خوش آمد همه را در عهدت بر گیر شراب طرب انگیز و بیا مشنو سخن خصم که بنشین و مرو گفتم که لبت، گفت لبم آب حیات گفتم سخن تو، گفت حافظ گفتا ماهى که قدش به سرو می ماند راست دستارچه اى پیشکشش کردم گفت من باکمر تو در میان کردم دست پیداست از آن میان چو بربست کمر تو بدرى و خورشید تو را بنده شده ست زان روى که از شعاع نور رخ تو هر روز دلم به زیر بارى دگر است من جهد همی کنم قضا می گوید ماهم که رخش روشنى خور بگرفت دلها همه در چاه زنخدان انداخت امشب ز غمت میان خون خواهم خفت باور نکنى خیال خود را بفرست نى قصه ى آن شمع چگل بتوان گفت غم در دل تنگ من از آن است که نیست غم در دل تنگ من از آن است که نیست
  • جز کوى تو رهگذر نیامد ما را حقا که به چشم در نیامد ما را پنهان ز رقیب سفله بستیز و بیا بشنو ز من این نکته که برخیز و بیا گفتم دهنت، گفت زهى حب نبات شادى همه لطیفه گویان صلوات آیینه به دست و روى خود می آراست وصلم طلبى زهى خیالى که توراست پنداشتمش که در میان چیزى هست تا من ز کمر چه طرف خواهم بربست تا بنده ى تو شده ست تابنده شده ست خورشید منیر و ماه تابنده شده ست در دیده ى من ز هجر خارى دگر است بیرون ز کفایت تو کارى دگراست گرد خط او چشمه ى کور بگرفت وآنگه سر چاه را به عنبر بگرفت وز بستر عافیت برون خواهم خفت تا در نگرد که بی تو چون خواهم خفت نى حال دل سوخته دل بتوان گفت یک دوست که با او غم دل بتوان گفت یک دوست که با او غم دل بتوان گفت

دسته ها : عاطفی
1387/10/21 18:27
X