معرفی وبلاگ
دسته
لینک دوستان
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 172591
تعداد نوشته ها : 601
تعداد نظرات : 42
reza
Rss
طراح قالب
موسسه تبیان

سوگواری حسین(ع)؛ زلزلهء رستاخیز

حسین

مرحله سهمگینی است روز رستاخیز ، چرا که زلزلهء رستاخیز حادثه ای سهمگین است.

این روز سهمگین با مواضع متعدد، ایستگاههای مختلف، شرایط گوناگون و سختی های بسیارش، سر راه انسان هاست و هر نام از نام های متعدد آن نیز، نمایشگر شرایط مختلف و وضعیت گوناگون آن روز است.

روز رستاخیز، به دلیلی قیامت است و به دلیلی پوشاننده. به دلیلی ساعت نام گرفته و به دلیل دیگری زلزلهء شدید. به دلیلی روز برحق است و به دلیل دیگری کوبنده. به دلیلی روز جدایی است و به دلیل دیگری روز کیفر و پاداش. به دلیلی روز هراس بزرگ است و به دلیل دیگری روز ارائه و عرضه بزرگ کارها. به دلیلی روز طامــّه کبری است و به دلیل دیگری روز حادثه بزرگ. به دلیلی روز بانگ سهمگین است ،به دلیل دیگر روز فرار. به دلیلی روز گریه است و به دلیل دیگری روز فریاد و فراخواندن یکدیگر. به دلیلی روز آشکار شدن غبن و زیان دیدگی هاست و به دلیل دیگری روز آزقة است.

به دلیلی روزی است که مردم همانند پروانه های پراکنده شده اند و دوست پرمهر از سرنوشت دوست خود نمی پرسد و نجات از هر موضع و توقفگاهی در گروه کارهای شایسته و صفات پسندیده و ارزش های اخلاقی و تلاش خستگی ناپذیر و بذل جان و مال در راه خدا و عبادت و شب زنده داری و زهد و پارسایی و ترک آسایش و راحتی است. که فرد و جامعه در دوران حیات خود کسب نموده باشند؛ و شگفتا که گریهء خالصانه و هدفدار برحسین(ع) در بردارندهء پاداش همه این ارزش ها و ویژگی ها و کارهای پسندیده است.


دسته ها : محرم
1387/10/8 17:5
X