آقای رضایی گفتید که:دولت نهم سطحی نگر است و ما به دنبال این هستیم که "شغل با درآمد خوب" برای جوانان مان ایجاد کنیم و نمی‌خواهیم مثل عده‌ای باشیم که شغل ایجاد نمی کنند و صرفاً‌ می‌خواهند به دست مردم پرتقال و گوجه‌فرنگی بدهند 2-حال آقای رضایی شما در جایی دیگر گفتید:مشکل اساسی در مسئله گرانی و تورم را هدایت نشدن پول‌ و درآمد ملی به سمت بازارهای واقعی است حالا آقای رضایی اگر کمی از اقتصاد سرتان باشد براحتی می فهمید که مشکل بی کاری و تورم را با هم نمی توان حل کرد مگر طرح های بلند مدت و آنها هم از چهار و پنج سال بیشتر می شود  و به نظر من تا زمانی که راه حل قطی پیدا نردید حرفش را هم نزنید گرچه نمی توان راه حل کوتاه مدتی پیدا کرد و لی بلند مدتش هم از مغز متفکری چون شما بر نمی آید. شما با این دوره ی کم چرا قول کاری را می دهید که بیشتر از مدت ریاست جمهوری طول می کشد؟


دسته ها :
چهارشنبه سیم 2 1388
X