ادرس زیر وبلاگم در پارسی بلاگ هستش

WWW.SHAKHEN.PARSIBLOG.COM

 

دسته ها :
يکشنبه بیست و چهارم 9 1387
برای استفاده از امکانات وبلاگ به قسمت صفحات واقع در سمت راست صفحه مراجعه کنید
دسته ها :
يکشنبه بیست و چهارم 9 1387

 

زلیلایی شنیدم یاعلی گفت                     به مجنونی رسیدم یاعلی گفت

مگر این وادی دارالجنون است              که هر دیوانه دیدم یاعلی گفت

نسیمی غنچه ای را باز میکرد               بگوش غنچه کم کم یاعلی گفت

چمن با ریزش باران رحمت                 دعایی کرد و او هم یاعلی گفت
یقین پروردگار آفرینش                         به موجودات عالم یاعلی گفت

دمی که روح در آدم دمیدند                    زجا برخاست آدم یاعلی گفت

چو نوح از موج طوفان ایمنی خواست     توسل جست و هر دم یاعلی گفت

زبطن حوت یونس گشت آزاد                  زبس در ظلمت یم یاعلی گفت

عصا در دست موسی اژدها شد               کلیم آنجا مسلم یاعلی گفت

نمیشد زنده جان مرده هرگز                    یقین عیسی بن مریم یاعلی گفت

نزول وحی چون فرمود سبحان                 ملک در اولین دم یاعلی گفت

رسول الله شنید از پرده غیب                    ندایی آمد آنهم یاعلی گفت

علی در کعبه بر دوش پیُمبر                     قدم بنهاد آن دم یاعلی گفت

مگر خیبر زجایش کنده میشد؟                  یقین آنجا علی هم یاعلی گفت

علی را ضربتی کاری نمیشد

                                         گمانم ابن ملجم یاعلی گفت
دسته ها :
جمعه بیست و دوم 9 1387
X