بهترین محصول ذرت
 

  امسال نیز کشاورز نبراسکایی برنده بهترین محصول ذرّت شناخته شد و جایزه بزرگ جشنواره کشاورزی را دریافت کرد . او هر سال در این جشنواره کشاورزی شرکت می کرد و به عنوان بهترین ذرّت کار ، کشاورز نمونه برگزیده می شد .
روزی روزنامه نگاری با اومصاحبه ای انجام داد تا راز موفقیّتش را بداند . هنگام گزارش ، روزنامه نگار پی برد که او هر سال ، مقدار قابل توجهی از محصولاتش را بین همسایه ها تقسیم می کند تا آنها برای کاشت ذرّت خوب از آن استفاده کنند .
 
 
 
روزنامه نگار که از عمل این کشاورز بسیار متعجّب شده بود ، از او پرسید : « تمامی این افراد رقیب شما هستند ، و شما برای کاشت محصول خوب ، به آنها ذرّت خوب می دهید ! چرا ؟ »
کشاورز گفت : « چرا ندهم ؟! مگر نمی دانید باد گرده ها را از مزرعه ای به مزرعه دیگر پخش می کند . اگر همسایه های من ، محصول نامرغوبی به عمل آورند ، در آن صورت بر اثر گرده افشانی ، کیفیت محصول من نیز پایین می آید . اما اگر من در رشد کیفیت محصول همسایه هایم تلاش کنم ، به بهبودی کیفیت محصولات خودم هم کمک کرده ام . در واقع این بزرگترین خدمت به خودم است . »
نگاه و اندیشه این پیرمرد ، بسیار بزرگ است . و می توان این نگاه را به دیگر ابعاد زندگی نیز تعمیم داد .
اگر صلح و آرامش را دوست داریم ، باید برای صلح و آرامش دیگران قدم برداریم .
اگر زندگی خوب را دوست داریم ، باید برای زندگی خوب دیگران کمک کنیم .
اگر می خواهیم خوشبخت زندگی کنیم ، باید برای خوش بختی دیگران تلاش کنیم .
در این چکیده برای تک تک ما درس های بزرگی نهفته است .   
 ------------------------------------------------------
 مجله حدیث زندگی ، شماره 29 ، ترجمه : حسن عبدی. به نقل از www.bliev.net  
 

دسته ها : زندگی - عکس
چهارشنبه جهاردهم 12 1387
X