روزی تو خواهی آمد
از کوچه هی باران
تا از دلم بشویی
غمهای روزگار

اینو هر روز به این دل بهونه گیر میگم

روزی تو خواهی آمد
از سوی مهربانی
امازمن نبینی
دیگر به جا نشانی

 


دسته ها : حرفهای از تب
جمعه اول 6 1387
X