وفادارترین کس به تودر زندگی قلب ودل توستواقعا این مطلب در وبلاگ یکی از بچه کار بیست تبیانه و در وبش مطالب جالبی داره:

خدای اطلسی ها باتو باشد

پناه بی کسی ها با توباشد

تمام لحظه های خوب یک عمر

بجز دلواپسی ها با تو باشد ببین این شعر یعنی آخر خطاسم این وبلاکفرنوشعجب اسمی ؟از این دسته ها هم دارهاقبال شانسدوستی و صفحه های چونها ها ها ها ...

عشق علاقه شدید دلی قلبی

بریم ببینیم امروز چیکار میکنه

 
دوشنبه سوم 1 1388
X