هر کسی دنبال خبر می گرده

بهش بگین عشق داره برمی گرده

  عشق میاد همین روزا خیلی زود

عشق میاد زندگی آسون می شه

 سلام این شعر برای دوست چکاوک 123 است

شعر های خوبی داره یک جورای دیگن

این وبی هم که داره

اسمش ستاره شب

و این هم اسم صفه هاست

دل نوشته های من

حرفهای ساده ی من!

دسته با این اسم های جالب و قشنگ خیلی با معنی هستند

تولد

دعای من

اقای من

خلاصه خودتون باید برید و سر بزنید

کپی که برابر اصل نمیشه

گفتند کدامین عشق؟ گفتیم صمیمانه
گفتند که دوستی چه؟
 گفتیم رفیقانه
گفتند سخن را چه؟
 گفتیم ادیبانه
گفتند به کوی دوست؟
گفتیم ذلیلانه
گفتند که دنیا چه؟
 گفتیم نمی مانه
گفتند کدامین مرگ؟ گفتیم غریبانه

اینهم از مطالب قشنگشه

برید بخونید حالشو ببرید

بدانید هیچکس الکی بهتون نمگیه این وب رو بخونید

خلاصه

این وب و این شما بریم ببینیم امروز برامون چی داره

ستاره ی شب

چکاوک

بای

بدرود

 


جمعه دوم 12 1387
X