میگن این دنیا دیگه مثل قدیما نمی شه

دل این آدما زشته دیگه زیبا نمی شه

تقدیم به غرق گناه

 


دسته ها : حرفهای از تب
پنج شنبه سی یکم 5 1387
X