اگر نمی شه تو را صدا کرد
اگر نمی شه تو را دید
اگر نمی شه تو را بوید
اگر نمی شه تو را برای همیشه داشت

لااقل امروز باش
که امیدی به فردا ندارم

فردای بی تو روزیست بی معنی و مفهوم
روزی سردو سخت
که باید در غم نبودنت حسرت خورد
و
با تمام سختیها به غروب به غروبی که بی تو رنگی نداره
اندیشید و نگاه کرد

کاشکه روز ها عمر با اسم و دست تو رقم بخوره

آروز بر جوانان ار نیست
یا مهدی
منو در صف اول یارانت قرار ده

 


دسته ها : حرفهای از تب
سه شنبه بیست و نهم 5 1387
X