در حال حاضر این حرف اخر من است:

دست هامان خالی

دل هامان پر

از خانه که می آیی

دستمال سیاه بیار

و تحملی طولانی تر

احتمالا گریستن ما بسیار است

اشتباه از من بود

اشتباه از من بود ....؟؟؟

 


يکشنبه دهم 6 1387
X