شبی در تب بالای هزار
آدما پاک وخوب مثل همه شما تبیان نت ها از این مطلب دورید خود شما میدونید این ادما کیان من دیگه اسم نمی برم ابروریزی میشه شما در همه خا با خالق خود باشید

امشب خون وغم و غصه همه به دل کوچک من ریخته خدا کنه که خلاصه بشم از این همه درد

در حالی که به سقف نیمه تاریک خانه نگاه می کردم کمکم از فشار خستگی روحی و ذهنی خویش چشم هایم را بستم تا راحتر و یا بهتر . واضح تر بگم میخواستم به اعماق خویش سفر کنم تا غرق
در افکار خویش شوم
تا چشمهائیم را بستم
دنیا . زندگیم .جوانیم .شادیم .غمم .عشقم. خودم .فکرم وجودم
صورتم که خط های به رویش افتاده
به مو هائیم که داره سفید میشه سفید همچون برف که دارم میروم بسوی قبر
در جلوی چشمم شروع به رژه رفتن می کنند ایا اینها همه خیال واهی اند
نه .نه عزیزم اینا تمام غم . قصه . درد .سختی .بدبختی . بیچارگی .پستی .نیستی . سستی
که نمزاره یه لحظه ارام بیگیرم .دارم دیوانه میشم آخ این زندگی تو بگو من چه دارم آخه
چی تو وجودت هست هنرم چیست به چه چیز علاقه دارم .حتی بعضی موقها فکر می کنم مبینم به تو هم علاقه ای ندارم
اخ چرا من باید اینجوری باشم می دونی چی رو میگم همین همین که نمی دانم لااقل مثل مردم عادی زندگی کنم باید همش به فکر اون این باشم
آخ این زندگی تو بگو چرا من باید نفهمم که چرا زنده ایم برای چه می دویم آخ تا کی باید عین این سگ های ولگرد به دنبال یک لقمه گوشت فرسنگ ها بدویم آخرش چی میشه مخواهی بدونی هیچی اخرش
باید با خون دل بخوریم اخ این زندگی تو بگو چرا من باید این فکرهارو بکنم تو مگی من دیوانه ام اره دیگه دیوانه ام که به فکر بدبخت بیچارها هستم می دانم تو مگی بی خیال بابا ولی من اینجوریم
و بر امثال من اینها بزرگترین دردند
هر چه به مغزم فکرم چشم فشار می اورم چیز تازه ای بینم یا بدونم یا فکر کنم نمشه همش درد. غصه سختی سردی
اره شاید من دل نازکم که اگر ببینم بچه ای اون چیزی که میخواد نتون بدست بیارهمن که مثل بعضیها کور نیستم که فقط فکر خودم باشم
آخ شما چه دل خوشی دارید که زنداه اید
بگید شاید عالی باشه منم استفاده کنم چرا نمگید بگید دیگه فکر کنم دلیل نداری مثل من و ما شما
همه سرسری زنده اید . اره می دونم زندگی همین اینه
همه اش به فکر پول مال سال ماه نان اب خوردن خوابیدن مثل سگ..زندگی کردن خوک صفت بودن
لاشخور بدنیا آمدن موش از دنیا رفتن
بابا جون من مدونم که برای شما اهمیتی ندارم بیاد جون عزیزتون به اون خدا. بابا جون هرکی که دوست دارید اینجوری نباشید
بیایید همه مثل هم باشیم .اگر آدمید .اگر هنوز انسانیت وجود داره بیاید اگر فکر مکنی حدافل به زندگی آرام روان شاد آزاد خوش بدونه غم که نمیشه ولی اینجوری باشید
بیایئد دست به دست هم دهیم و فقرو بدبختی ظلمت وتاریکی و اعتیاد رهای پیدا کنیم .
فقط بیاید باهم باشیم عقل دل دین قول شرف مردانگی عصمت و پاکی دست هایمان باید با همه باشه
سرتان را درد اوردم بخوام بنویسم اوه خیلی توی این مخ گچی بی خیال میشم ولی ما همه انسانیم یادتان نرود
حداقل دو روز زندگی رو با هم باشیم
چشمهائیم را باز کردم دیدم که خورشید داره روشنی خود را به اسمان میدهد احساس کردم کمی سبک شده ام
نکته : چندین مورد اسامی حیوانات بکار رفته فقط برای برگشت عدهای نوشتم که هیچ وقت به کسی کمک نمی کنند از نظر همه چیز من چاکرخواه هر چی ادام با معرفت بزگوارم اینا برای ادم بدهاست تا توی این دینا بیدار شود وگرنه خدا کریم. خدای اونا بزرگ ولی این دینا بهتر حال راحت باشو ببینن تو از کدام عدهای خوب یا بد به کارهای خود بی اندیش

 

 


دسته ها : حرفهای از تب
شنبه بیست و ششم 5 1387
X