حرف های هیچکسی
چرا هیچکس . نمی فهمه هیچکس و
هیچکس .هیچکس و در ک نمی کنه
هیچکس . نمی رسه به فریاد هیچکس
هیچکس به هیچکس دیگه کمک نمی کنه
چرا هیچکس نگفت اون عاشق هیچکسه
هیچکس رفته بود از هیچکس خبر بیاره ببینه که هیچکس چرا سر قرار نیامده بود دیده بود دوست هیچکس اون هیچکسه اونجاست اما با یک هیچکس دیگه که فکر کنم این جور که هیچکس میگفت اون هیچکس نامزد اون هیچکسه بود ولی بابا هیچکسه مخالف میگه این هیچکس . هیچکس و نداره . من اون هیچکس می شناسم خیلی هیچکس خوبی بود و چون از بچگی هیچکس و نداشت همیشه کارهاش گره میخوره حالا من هیچکس اگر بشه
می خواهم به بابا هیچکسه بگم بابا این هیچکس ما حرف نداره هیچکس خوبی اون هم مثل من هیچکس نداره این خوبه که ادم هیچکس و نداشته باشه که به کارهای هیچکسیش دخالت کن خوب خوبه که ..؟
آدم هر تصمیم هیچکس که بگیره هیچکس نمی تونه در کارش دخالت کنه ../؟
توی شهر هیچکسا هیچکس سر کار نمی ره هیچکس و اذیت نمی کنند هیچکس غصه نداره هیچکس نمی خوابه
توی شهر هیچکسا هیچکس عاشق نمیشه هیچکس منتظر نیست هیچکس در راه نمانده .هیچکس گریه رو بلد نیست .
غروب در شهر هیچکس آ برای هیچکس قشنگ نیست . هیچکس .به کار دیگران دخالت نمیکنه .هیچکس غیبت نمیکنه . هیچکس زیراب هیچکس و نمی زنه هیچکس توی اتوبس سرپا نمی شینه ..؟؟
توی شهر هیچکسا نه غم هست نه شادی هیچکس هیچ حالی رو حس نمیکنه..سردی گرمی .دروغ ریا. عشق .مرگ مصیبت. .......؟؟؟؟/(خوش به حالشون)
هیچکس می گفت عروسی هیچکس درس شده و بابا هیچکسه جواب مثبت داده . می گفت هیچکس دیده که در حال
تدارکات عروسی هیچکسیش بود
میگفت گفته عروسی من کم خرج گفتم چرا گفته چون ..؟
هیچکس غذا نمی خوره .هیچکس صندلی نمی خواه هیچکس میوه و شیرینی دوست نداره
هیچکس اب نمی خواهدخوبه هیچکس از جهت به خرج نمی افته .
اما بازم ناراحت بود . هیچکس چرا میگفت آخ چرا نباید هیچکس نیا عروسی من چرا نباید روز عروسیم عرق در نور شادی نباشم .
من بهش گفتم بابا خدا رو شکر کن تو شهر هیچکسا هیچکس با هیچکس عروسی نمیکنه حال هیچکسه بهت اره گفته عروسی هیچکسیت رو خراب نکن دست هیچکس رو بگیر برو ماه عسل ...
در فکر فرو رفتو دست هیچکسه رو گرفت که بره بدون خدا حافظی
اما هیچکس ماشین نداشت
هیچکس نبود که کلید بهش بده
هیچکس در پمپ بنزین نبود
هیچکس در شهر نبود آخه اینجا شهر هیچکسا
هیچکس دید هیچکس به دادش نمی رسه دست زنش که در دستش بود بسوی سد نزدیک شهر هیچکس آ دوید طوری که هیچکس بهش نرسید در یک ان هیچکس و زنش هیچکسه به آب پریدن در آب غرق شده بودن وهیچکس به دادش نرسید
آخه اینجا شهر هیچکس آ
هیچکس نیست که...؟این هم خیلی بده
هیچکس . نمی فهمه هیچکس و
هیچکس .هیچکس و در ک نمی کنه
هیچکس . نمی رسه به فریاد هیچکس
هیچکس به هیچکس دیگه کمک نمی کنه
پس همیشه فکر کن در شهر هیچکس ا زندگی میکنی و خودت کار های و تصمیمات تو بگیر چون
هیچکس مثل خودت نمیشه
هیچکس برای هیچکس خوبی نمی خواهد جز خانواده هیچکس


 

این هم یک تکس هیچکسی ..!!!
هیچکس باهات . هیچکس دوست داره .هیچکس عاشقته. هیچکس برات میمیره. هیچکس برات می مونه
این هیچکس کیه .
خوب منم هیچکس ....؟؟؟؟

پا وبلاکیها
نوشته شده بدست هیچکس

 


جمعه هشتم 6 1387
X