هزار ترفند شیطان در کار های رزمره انسا ن ها
شیطان بیدار است تو چطور ...../؟
خوابی یا بیدار .............؟؟


به دوستات سلام نکن
دوستاتو هی ضایع کن
هی تکس خالی برای دوستات بفرست توی موبایل .وبلاکش مطالبش ....؟
نویس مطالب زیبا بود بنویس خیلی بد بود .
هی ساعت چهار نصف شب به دوستات زنگ بزن قطع کن برو در خانشان بزن در برو
توی عروسی دوست بیکار نباش . بعد از جاسوسی در مورد خانواده عروسی یا داماد هی توی کوچه نقطه
منفیشان را بگو برای دیگران دو سه تای هم بزار روش ابدارش کن ...؟؟
توی جیب دادش بزرکتر اگر باهاش لجی یک نخ سیگار بزار بد به بابا و مامانت گذارزشو بده کارش تمامه
اگر در آخ خودت در خانه زیاد مورد توجه قرار نمی گیری صبح ها که میخوای ساعت هفت بری بیرون حالا دانشگاه یا مدرسه هرچی .. موقع صبحانه لیوان شیرت بریز روی میز یا لباست مانده بیشتر چی مامانت عصبی میکنه متغیر اینو به عهده خودتون میزارم .لیوان چای رو هم بشکنی بد نیست خوب جواب میده یا
موقع بیرون رفتن در رو محکم بزن تا تمام اپارتمان بدانند داری میری
به بقال سر کوچه بگی که به مهدی  (خدمات کامپیوتری سر کوچه رو میگم )حوش حساب نیست بهش نسینه نده پولت رو نمیده
در دانشگاه یا مدرسه یا اداره یا هرجای دیگه زیر راب دوستان نزدیکته بزن دوستان نزدیک بهتر چون خیلی لجشان میکیره مخصوصا اونای که بهشون مدیونی چه حالی میده
بگو که از ریس یک اماری داری میدونی که سه تا زن داره اینهم از ریستون
رو روی زمین بریزید و سریعا به مسول مربوط گزارشش بدید . اینهم از خدماتی ها
بچه تاسیسات تو اینجوری میشه اذیت کرد پایه های میز و صندلی رو شکست .توی قفل ها کبریت یا
ادماس یا قیر رد کنید .

اگر در دانشگاه یا اداره یا مدرسه از کامپوتر عموعی استفاده میکنید سریعا در شاخه سیستم سی و دو یک فایل اساسی ویندوز رو تخربی کن اینهم از مسول کلمپوتر ها
خوب حالا داری برمیکردی توی ماشین جوری بنشین که بقل دستیهات کلافه شن و هی بهت نگاه کنن وهی زیر لب چیزی بگن توهم اصلا به روی خودت نیار و با موبایلت اهنگهای که اعصاب خورد میکنه رو با صدای بلند گوش بده مخصوصا سن بالاها از این اهنگ جدید خوششان نمی اید ...
موقه کرایه دراوردن با ارنجت محکم بکوب به زیر چانه بقال دستی و پائین شلوار تر تمیز و کفش اون یکی بقل دستی تو کثیف کن با زیر کفشت اینهم از هم مسیرات
صد مرت مانده به ایسگاه بگو پیاده میشی بد که نگه داشت بگو شرمنده جلوتره اینهم از راننده
موقع برگشت دوستانت سر کوچه جمعن یا روی یک پله نشستن به روی خودت نیار رد شو برو
توی عروسیت نزدیکترین دوستاتو دعوت نکن اصلا تحویلشان نگیر بابا تو دیگه بزرگ شدی دوست مال بچهگی هاست ....؟؟/
شب که رسیدی خونه هی از دست پخت مادرت ایراد بگیر که چرا پیازه ریختی یا نمک زدی یا ابکی هی دیگه خودت بهتر میدونی و اگر هم خدای نکرده خواهرت به مادرت کمک کرده بود در غذا بختن اگر باموبایل یا تلفن بی سیم با دوستانش حرف میزده
همه رو بی انداز گردن خواهرت (برای پسرها)و اگر هم خرید غذای اون شب از دادشت بود بگو مشکل از توست با این خردیت (برای دخترها) و بد موقع که بابات خوابید صدای ضبط یا تلویزون رو زیاد کن که بیدار شه ...
این روز هم تمام شد روز بد هم همین کار رو با درجه بیشتر کن


منبع : درس های از شیطان
نویسنده : شیطان بزرک شطی جون
بچه ها تو رو خدا اینارو جدی نگیرید به طنز اوردم کمی وقت بگذرونیم و به زندگی نگاه شیطانی داشته
باشیموگرنه از پدر و مادر خواهر و برادر و دوستان و فامیلو و همسایه و هم محلی هم شهری هم وطنی
بازم عزیز تر باز خودش
من کوچک تمام ایرانیان در هر کوجای ایران زمین گفتم آخر هفتس یکمی وقت بگذرونیم

شاد باشید و به یکدیگر احترام بگذارید که فقط خوبی میمونه ....

اخر هفته خوبی رو براتون آروز می کنم

بدرود 

 

 


دسته ها : جوک و طنز
پنج شنبه هفتم 6 1387
X