اس ام اس عاشقانه جديد

بوي مهرباني ميآيد

كجا ايستاده اي ؟ در مسير باد !؟

.

.

.

پيامك عاشقانه

 دلبري٬ با دلبري دل از كفم دزديد و رفت

هرچه كردم ناله از دل٬ سنگدل نشنيد و رفت

گفتمش: اي دلربا دلبر٬ ز دل بردن چه سود؟

از ته دل٬ بر من ديوانه دل خنديد و رفت

.

.

.

جديدترين اس ام اس هاي عاشقانه

براي تو ، مردن بهانه نمي خواهد ، وقت نبودنت خود مرگيست براي خودش  . . .

.

.

.

دوبيتي عاشقانه

اگر باشي محبت روزگاري تازه خواهد يافت / زمين در گردشش با تو مداري تازه خواهد يافت

دل من نيز با تو بعد از آن پاييز طولاني / دوباره چون گذشته نوبهاري تازه خواهد يافت . . .

.

.

.

متن عاشقانه زيبا

تنهايي يعني

من يه موبايل دارم كه صداي زنگش رو يادم نمياد :|

.

.

.

متن هاي كوتاه زيبا

خدايا ! من را در برابر بعضي از دوستانم محافظت كن

خودم از عهده تمام دشمنانم بر ميآيم . . .

.

.

.

شعر عاشقانه

خسته ام ، فردا نگاهت را برايم پست كن / يك بغل حال و هوايت را برايم پست كن

دلم از آواز غمگين شب پر است / لطفا آن لحن خوش صدايت را برايم پست كن . . .

.

.

.

از درد دوست نداشتن هايت گفتم

خيانت را تجويز كردند

گويا اين آسان ترين راه عاشقي است . . .

 

.

.

.

پيامك جديد عاشقانه

گاه اوج خنده ما گريه است / گاه اوج گريه ما خنده است

گريه دل را آبياري ميكند / خنده يعني اين كه دلها زنده است

زندگي تركيب شادي با غم است / دوست ميدارم من اين پيوند را

گرچه ميگويند شادي بهتر است / دوست دارم گريه با لبخند را

.

.

.

به يك‏ جايي از زندگي كه رسيدي، مي فهمي

اوني كه زود ميرنجه

زود ميره، زود هم برميگرده.

اما اوني كه دير ميرنجه

دير ميره، اما ديگه برنميگرده . . .

.

.

.

عشق يعني قلم از تيشه و دفتر از سنگ / كه به عمري نتوان دست در آثارش برد . . .

.

.

.

اگه چشمم تو رو خواست قول ميدم چشممو ببندم

اگه زبونم تو رو خواست قول ميدم گازش بگيرم

اما اگه دلم تو رو خواست چه كار كنم . . . ؟

.

.

.

روزي گذر عشق به ماتم افتاد ، ماتم زده شد به حال ما غم افتاد

زان پس بشري به چهره ام خنده نديد ، موها همه چون ريش و دندان افتاد . . .

.

.

.

دست از پا خطا كني تعويض ميشوي

همين حوالي كسي شبيه توست

اين است پيام عشق هاي امروزي . . .

.

.

.

دوست داشتن تصاحب نيست ، توافقه

هنر اينه كه پرنده جَلدت بشه ، نه اينكه پرهاشو قيچي كني . . .

.

.

.

آدمها را به اندازه لياقت آنها دوست بدار

و به اندازه ظرفيت آنها  ابراز كن . . .

.

.

.

در زندگي زخمهايي هست كه تو بايد بوس كني تا خوب بشن . . . !

.

.

.

دائم براي ديدن هم دير ميكنيم،وقت قرارها همه تاخير ميكنيم

اول براي عشق همه تند ميرويم اما اواسطش همه گير ميكنيم . . .

.

.

.

دردم اين نيست كه او عاشق نيست …

دردم اين نيست كه معشوق من از عشق تهي است…

دردم اينست كه با اين سردي ها من چرا دل بستم . . . ؟

دسته ها : عاشقانه
دوشنبه بیست و یکم 1 1391
X