هم رنگ تمام آرزوهاي مني/ غارتگرجان ومال و دنياي مني

بي تونفس كشيدنم ممكن نيست/ساده بگويم كه همه دنياي مني . . .

.

.

.

هيچ ميداني ؟

جاي “عزيزم غصه نخور” هاي تو را

ديازپام گرفته است . . .

.

.

.

اگر خوبان عالم جمع باشند / يقينا نزد من ، تو بهتريني

اگر از خوبترها حلقه سازند / تو در آن حلقه ، ميدانم نگيني . . .

.

.

.

اگر دوستم داري بلند فرياد بزن حتي اگرنشنوم باورت مي كنم  عشقم . . .

.

.

.

گاهي فرار مي كنم

از فكر كردن به تو

مثل رد كردن آهنگي كه

خيلي دوستش دارم . . .

.

.

.

تمام قندهاي توي دلم را آب كردم براي تو

تويي كه چايت را هميشه تلخ مي خوري  . . .

.

.

.

نيمه گـُمشده ام نيستي كه بـا نيمه ي ديگــر به جُستجويت برخيزم

تو… تمام گُمشده مني . . .

.

.

.

غمگينم ، مثل پيرزني كه آخرين سرباز برگشته از جنگ ، پسرش نيست . . .

 

.

.

.

تو نيامده بودي كه جاي خاليت را پر كني

آمده بودي ببيني من با جاي خاليت چه مي كنم  . . .

.

.

.

ديگر فرصتي براي پيامك نيست ، دست واژه ها را مي گيرم و به ديدنت مي آيم

دلتنگيت در هيچ پيامي نمي گنجد . . .

.

.

.

پروردگارا ، آرامش را همچون دانه هاي برف ، آرام و بيصدا

به سرزمين قلب كسانيكه برايم عزيزند ، بباران . . .

.

.

.

دوستت دارم ، رازيست كه در ميان حنجره ام دق ميكند ، وقتي كه نيستي . . .

.

.

.

به جان چشمانت قسم

اينبار آنچنان رفتني ام …

كه ، كاسه هاي آب را هم قسم دهي

نه آن روزها باز ميگردند و نه من . . .

.

.

.

همه ي بغض من

تقديم غرورت باد!

غروري كه

لذت دريا را به چشمانت حرام كرد . . .

.

.

.

نفسم ، تو در شمالي و من در جنوب

كاش دستي نقشه را از ميانه تا كند . . .

.

.

.

وقتي كسي رو دوست داري ، اين يه چيزه !

وقتي كسي تو رو دوست داره ، اين يه چيز ديگه !

اما وقتي كسي رو دوست داري كه تو رو دوست داره

اين يعني همه چيز !

.

.

.

محصولها را كه برداشت ميكنند ، بيچاره مترسكها كه فراموش ميشوند . . .

.

.

.

كاش ميدونستي مهم تر از دلم اعتمادم بود كه شكستي . . .

.

.

.

گاهي هيچ كس را نداشته باشي بهتر است

داشتن ِ بعضي ها تنهاترت مي كند . . .

.

.

.

پرسيدند : دوستش داري ؟

گفتم : دنياي من است

گفتند : دوستت دارد ؟

گفتم : تنها سوال من است

.

.

.

دسته ها : عاشقانه
دوشنبه بیست و یکم 1 1391
X