كاش نامت را با خط بريل مي نوشتند!

صدا كردنت كافي نيست

شكوه اسم تو را بايد لمس كرد . . .

.

.

.

هرقدر رفاقت بكنم مي ارزي / اظهار صداقت بكنم مي ارزي

آنقدر عزيزي تو برايم اي دوست / صدبار كه يادت بكنم مي ارزي . . .

.

.

.

خوب ميدانم براي من كسي مثل تو نيست / خوب ميدانم كه روزي باز ناچارم به تو

ميروم شايد دلت روزي گرفتارم شود / ميروم اما گرفتارم ، گرفتارم به تو . . .

.

.

.

با تو بر مرغان دريايي اميرم / بي تو در زندان تنهايي اسيرم

با تو در كاخ وفا ارباب عشقم / بي تو در كوه جفا سنگي حقيرم . . .

.

.

.

اينجا آسمان صاف تا قسمتي به رنگ دوستي همراه با غبار فراق است ،

توده اي سلام به سمت شما در حركت است ، ضمنا احتمال بارش بوسه فراوان است . . .

 

.

.

.

ماه من ، نماز آيات مي خوانم ، وقتي گرفته اي !

.

.

.

از تمام دار دنيا ، تنها يك چيز دارم : دوستت !

.

.

.

در برهوت بي كسي تنها تو همزاد مني / اي نازتر از خواب شبم ، همواره در ياد مني . . .

.

.

.

 يك تلنگر هم كافي بود براي اينكه بشكنم

به هر حال ممنون از مشتت  . . .

.

.

.

اسير فصل خزان گردد عمر آنكس كه / دمي اسير اشك كند چشم مهربان تو را . . .

.

.

.

چه سخت است ، تشيع عشق بر روي شانه هاي فراموشي و دل سپردن به قبرستان جدايي

وقتي ميداني پنج شنبه اي نيست ، تا رهگذري ، بر بي كسي ات فاتحه اي بخواند  . . .

.

.

.

اونقدر كه فكرشو ميكني دوستت ندارم ، چون اونقدر دوستت دارم كه نميتوني فكرشو بكني !

.

.

.

گاهي تنهايي آنقدر قيمت دارد كه درب را باز نمي كنم

حتي براي “تو” كه سالها منتظر در زدنت بودم . . .

.

.

.

همه ي پل هاي پشت سرم را خراب كردم ؛ از عــمد ….

راه اشــتباه را نبايد برگشت … !!!

.

.

.

حافظ هنوز اصرار دارد ، خبر خوشي در راه است!

تو كجاي دنياي مني كه هر چه مي آيي نمي رسي . . . ؟

.

.

.

كاش مي شد همدلي را قاب كرد،ساكنان شهر غم را خواب كرد

كاش مي شد نور چشمان تو را،جانشين تابش مهتاب كرد . . .

.

.

.

گفتم دل و جان بر سر كارت كردم هر چيز كه داشتم نثارت كردم

گفتا تو كه باشي كه كني يا نكني! اين من بودم كه بي‌قرارت كردم . . .

.

.

.

بيمار عشق توست پرستوى روح من ، از اين مريض خسته عيادت نميكنى !؟

.

.

.

دلتنگي فقط يك اسم مستعار است

براي تمام حس هايي كه

اسمشان را نمي دانيم

و هر كدامشان براي خود يك دلتنگي اند . . .

.

.

.

خسته ام فردا نگاهت را برايم پست كن / يك بغل حال و هوايت را برايم پست كن

گوشم از آواز غمگين سكوت شب پراست / لطفا آن لحن صدايت را برايم پست كن. . .

.

.

.

دسته ها : عاشقانه
دوشنبه بیست و یکم 1 1391
X