نوزاد عجيبي كه 6پا دارد شده است.

به دنيا آمدن يك نوزاد عجيب الخلقه در پاكستان موجب نگراني والدين فقير اين نوزاد پزشكان اعلام كرده اند كه درمان اين نوزاد باتلاش براي بيش تر زنده نگه داشتن وي هزينه هاي زيادي را به دنبال دارد.

خواهرهاي دوقلويي كه 25سال غذا نخوردند!!

دو خواهر به نام هاي ماري و كتي از ۱۱ سالگي غدا نخوردند . اين ۲ خواهر در سن ۳۳ سالگي ۱۶۵ سانتي متر قد و تنها ۳۳ پوند وزن داشتند. آنها اظهار داشتند كه اين كار را براي اين كه هميشه همچون كودكان به نظر برسند انجام دادند .

كوتاه قدترين دختر جهان

 اين دختر ۱۸ساله هندي ركورد كوتاه قدترين دختر جهان با قد95/61 سانتي متررا دارد.

يکشنبه 1391/1/20 9:46
X