یک روش جالب برای crack کردن تلفن های کارتی کافیست یک کارت تلفن که مقداری اعتبار دارد فراهم کنید و قسمتی که با فلاش مشخص شده است را فلز زرد رنگ آنرا طوری که به قسمت سیاه زیر آن لطمه نزند جدا کنید حتما توجه کنید که فقط فلز زرد رنگ جدا شود و قسمت سیاه رنگ باشه سپس اگر این کارت را در تلفن قرار دهید و تماس تلفنی بر قرار کنید اعتبار از روی کارت کم می شود ولی بعد از تمام شدن مکالمه با قرار دادن دوباره کارت در تلفن اعتبار اولیه را خواهید دید . توجه !!!! این کارت روی 80 درصد تلفن های کارتی کار می کند که برق را از خود خط مخابرات می گیرند و از برق جداگانه استفاده نمی کنند.


دسته ها : هک
سه شنبه ششم 12 1387
X