هر کس چهل روز صبح بخواند خداوند دیدار حضرت مهدى علیه السلام را روزى او گرداند. (ان شاء اللّه )
به این صورت که در چهل روز 17488 مرتبه به صورت زیر هر روز 360 مرتبه به غیر از روزهاى دهم ، بیستم و سیم و چهلم که این چهار روز روزى 1132 مرتبه دعاى فوق را باید بخواند تحت شرایط زیر:
1 - با وضو باشد؛
2 - رو به قبله در جاى پاک بنشیند؛
3 - اول صلوات بفرستد؛
4 - از گناهان استغفار نماید؛
5 - این دعا را یک مرتبه بخواند.

یا من هو اقرب الى من حبل الورید یا من هو فعال لما یرید یا من یحول بین المرء و قلبه یا من هو بالمنتظر الاعلى یا من لیس کمثله شى ء و هو على کل شى ء قدیر.

6 - اصل دعا را بخواند:

یا اللّه یا محمد یا على یا فاطمه و بنیها یا صاحب الزمان ادرکنى یا فارس الحجاز ادرکنى یا ابا صالح ادرکنى و لاتهلکنى .

همه روز 360 مرتبه فقط روز دهم و بیستم و سیم و چهلم 1132 مرتبه .
7 - ده مرتبه صلوات ؛
8 - فاتحه و اخلاص بخواند؛
9 - اگر سوره اخلاص را بیشتر بخواند بهتر است زیرا اسم اعظم دارد.
خواندن این دعا آثار عجیب وافعال غریبه دارد.

دسته ها : دعاها
سه شنبه نوزدهم 6 1387
X